In order to give you the best experience we have set our website to allow cookies. By continuing, you agree that you are happy for us to use these cookies.

To get more details or to change your cookie settings for our website please select “More Information” More information

main_page
2015-re tervezett kiírások

GINOP [1716/2015. (X.06.) Korm. határozat alapján]

Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

GINOP-1.1.2-VEKOP-15 – Vállalkozói mentorálas a mikro-, kis- és középvállalkozások részére

GINOP-1.2.4 – Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása

GINOP-1.2.5 – Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.3.2 – Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása

GINOP-1.3.3 – Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP-1.3.4 – Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció

GINOP-2.1.4 – Innovációs voucher

GINOP-2.1.5 – Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off)

GINOP-2.1.7 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

GINOP-2.3.1 – Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

GINOP-2.3.4 – Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése

Infokommunikációs fejlesztések

GINOP-3.1.1-VEKOP-15 – Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása

GINOP-3.1.3 – IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében

GINOP-3.3.1 – Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

GINOP-3.4.2-VEKOP-15 – Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

GINOP-3.4.3-VEKOP-15 – Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

Foglalkoztatás

GINOP-5.1.2 – Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások

GINOP-5.1.3 – Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

GINOP-5.2.3 – Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása

GINOP-5.2.4 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP-5.3.2 – A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

GINOP-5.3.4 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

Versenyképes munkaerő

GINOP-6.1.2 – A digitális szakadék csökkentése

GINOP-6.1.4 – Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése

GINOP-6.2.2-VEKOP-15 – A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

Turizmus

GINOP-7.1.2 – Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

GINOP-7.1.3 – Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése

Pénzügyi eszközök

GINOP-8.2.4 – Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel

GINOP-8.3.1 – Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel

GINOP-8.3.4-1.2.3 -Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

EFOP [1210/2015. (IV.10.) Korm. határozat alapján]

Együttműködő társadalom

EFOP-1.1.1 – Megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése

EFOP-1.1.2 – Nő az esély – romák foglalkoztatásba ágyazott képzése

EFOP-1.2.1 – Védőháló a családokért

EFOP-1.2.2 – Ifjúsági programok támogatása

EFOP-1.3.1 – Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás

EFOP-1.3.2 – Roma mentorhálózat fejlesztése

EFOP-1.3.3 – Fogvatartottak reintegrációja

EFOP-1.4.1 – Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása

EFOP-1.4.2 – Integrált térségi gyermekprogramok

EFOP-1.8.1 – Komplex népegészségügyi szűrések

EFOP-1.9.1 – Szociális intézményi férőhelykiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása, a kiváltásra történő felkészítés és képzés biztosítása

EFOP-1.10.1 – Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program

Az infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében

EFOP-2.2.1 – Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése

Gyarapodó tudástőke

EFOP-3.1.2 – Korai iskolaelhagyás csökkentése

EFOP-3.1.3 – Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása

EFOP-3.1.4 – Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – útravaló ösztöndíjprogram

EFOP-3.1.5 – Tehetségek Magyarországa

EFOP-3.4.1 – Roma szakkollégiumok támogatása

EFOP-3.6.1 – Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések

EFOP-3.8.2 – Szociális humán erőforrás fejlesztése fenntartótól függetlenül

EFOP-3.8.3 – A háziorvosi alapellátás humán erőforrásának fejlesztése

Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

EFOP-4.1.1 – Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

EFOP-4.1.2 – Iskolarendszer fejlesztése iskolaközpontok kialakításával

EFOP-4.1.3 – Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések

KEHOP [1318/2015. (V.21.) Korm. határozat alapján]

A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

KEHOP-1.1.0. – Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés

KEHOP-1.2.0. – Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás

KEHOP-1.2.1. – Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

KEHOP-1.3.0. – Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása

KEHOP-1.4.0. – Árvízvédelmi fejlesztések

KEHOP-1.5.0. – Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése

KEHOP-1.6.0. – Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése

KEHOP-1.6.1. – Önkéntes polgári védelmi szervezetek képzése

A települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

KEHOP-2.1.2. – Felhívás az előkészített ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására

KEHOP-2.1.3. – Felhívás az elő nem készített ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására

KEHOP-2.1.5. – Felhívás ivóvízellátó hálózatok rekonstrukciójának megvalósítására

KEHOP-2.2.3. – Felhívás az elő nem készített szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására

KEHOP-2.3.0. – Felhívás a szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések megvalósítására, energiahatékonysági elemekkel

A hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

KEHOP-3.1.1. – A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése

KEHOP-3.1.2. – A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól

KEHOP-3.1.3. – A háztartásokból származó elektromos és elektronikus hulladékok, elem és akkumulátor, egyéb veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének fejlesztése

KEHOP-3.1.4. – Szemléletformálás a hulladékképződés megelőzésére

KEHOP-3.2.3. – A fővárosi hulladékhasznosítás komplexitásának fejlesztése

KEHOP-3.3.0. – Szennyezett területek kármentesítése

A természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések

KEHOP-4.1.0. – Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése

Az energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

KEHOP-5.1.0. – Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése

KEHOP-5.2.0. – Kormányhivatalok épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.3.0. – Rendvédelmi szervek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.4.0. – Igazgatási szervek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.5.0. – Központi költségvetési szervek tulajdonában álló oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.6.0. – Egészségügyi intézmények épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.7.0. – Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével

KEHOP-5.9.0. – Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével

KEHOP-5.10.0. – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

KEHOP-5.11.0. – Szemléletformálási programok

KEHOP-5.12.0. – Önkormányzati tulajdonú középületek energetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével a Közép-magyarországi régióban

VEKOP [1089/2015. (III.3.) Korm. határozat alapján]

VEKOP-7.7.1-15 – Nő az esély – Romák foglalkoztatásba ágyazott képzése

VEKOP-7.1.3-15 – Megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése

VEKOP-7.3.1-15 – Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása

VEKOP-7.3.2-15 – Tanoda programok támogatása

VEKOP-7.4.1-15 – Roma szakkollégiumok támogatása

VEKOP-7.5.1-15 – A háziorvos alapellátás humán erőforrásának fejlesztése

VEKOP-8.1.1-15 – Út a munkaerőpiacra

VEKOP-8.3.1-15 – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

VEKOP-8.5.1-15 – Idegen nyelvi készségek fejlesztése

VP [1721/2015. (X.6.) Korm. határozat alapján]

VP1-1.1.1-15 – Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

VP1-1.2.2-15 – Tájékoztatási szolgáltatás

VP1-2.1.1-2.1.2-15 – Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

VP1-2.3.1-15 – Szaktanácsadók továbbképzése

VP2-4.1.1.1-15 – Állattartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.2-15 – Baromfitartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.3-15 – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.4-15 – Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.5-15 – Sertéstartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.2-15 – Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

VP2-4.1.3.1-15 – Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével

VP2-4.1.3.2-15 – Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások

VP2-4.1.3.3-15 – Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

VP2-4.1.3.4-15 – Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása, öntözés kialakításának lehetőségével

VP2-6.3.1-15 – Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

VP3-4.2.1-15 – Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

VP3-5.1.1-15 – Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

VP4-4.1.4-15 – Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP4-4.4.1-15 – Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

VP4-4.4.2-15 – Vízvédelmi célú nem termelő beruházások

VP4-10.2.1-15 – Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

VP4-10.2.2-15 – Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése

P5-4.1.1.6-15 – Trágyatároló építése

VP5-8.4.1-15 – Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

VP5-8.6.1-15 – Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

VP6-6.2.1-15 – Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

VP6-7.2.1.2-15 – Egyedi szennyvízkezelés

VP6-7.4.1.1-15 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

VP6-19.1.1-15 – LEADER – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása

Main menu

    Share

    Copyright

    © 2024 Billbarter Hungaria ZRt.