Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
Kötelező jegyzett tőke emelés

A HATÁRIDŐ: 2017. március 15.

Törvényi hivatkozás: A Polgári törvénykönyv 2014. március 15-i módosítása szerint a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéje nem lehet kevesebb, mint 3 millió forint. A szabályozás nem csak az új vállalkozásokra, hanem visszamenőleg is érvényes. A 2014. március 15. előtt alapított társaságok 2017. március 15-ig kaptak haladékot az emelés elvégzésére vagy választhatják, hogy átalakítják más formába (bt, kkt), esetleg megszűntetik a céget. A határidőt elmulasztó társaságokat pénzbüntetéssel illetik. Ezen felül el kell végezni a társasági szerződés új Ptk.-val történő harmonizációját is.

EMELNE, DE NINCS MIBŐL? SEGÍTÜNK!

 • Egyszeri díj: 100.000 Ft+Áfa (tartalmazza a 2,5 millió Ft értékű apportot)

 • Ügyvédi munkadíj: 30.000 Ft+Áfa (választható, ügyvédi iroda által végzett tevékenység, amely tartalmazza a Ptk. harmonizációt és a társasági szerződés módosítását)

(Tartalmazza az apport és a teljes ügyintézés díját. Az ügyvédi díj csak a Billbarterrel szerződött ügyvédek esetén érvényes és tartalmazza a tőkeemelés bejegyzését és a társasági szerződés új Ptk. megfeleltetését.)

Kérje ajánlatunkat kötelező tőkeemelésre kötelezettség mentesen!
További információk

Billbarter tőkeemelés előnyei

 • Elkerülhető a tőke összegének befizetése a fenti határidőre illetve vagyontárgy bevitele a vállalkozásba.
 • A vállalkozásban 5 évig biztosított (és jelen van) a tőke összege.
 • Az emelés társasági adó és illeték mentes (részleteket az Illetékek bekezdésben olvashat).
 • Nem szükséges ügyvédet keresnie, a Billbarter ajánl Önnek, akivel megosztja a szükséges információkat is, így Önnek csak egyszer kell befáradnia aláírni.
 • A Billbarterrel időt is megtakarít, az ügyintézés elektronikusan és postai úton történik.
 • (Amennyiben szükségesnek látja, természetesen munkatársaink személyesen is találkoznak Önnel.)
 • A tőkeemelés előnyt jelent finanszírozási és pályázati tervek esetén is.

Illetékek

 • Az olyan kft. esetében, amelyeknél a törzstőke-emelésre a Ptk. rendelkezéseihez igazítás céljából kerül sor és a társaság más cégadatot nem érintő változást nem jelent be a változásbejegyzési eljárásban, a változásbejegyzési eljárás illeték- és közzétételi költségtérítés-mentes.
 • Ezekben az esetekben ezért teljesen mindegy, hogy a törzstőkét 3 millió forintra vagy magasabb összegre emeli fel a társaság, az illeték- és közzétételi költségmentesség a törzstőke-emelés mértékére tekintet nélkül fennáll.
 • A módosítás egyértelművé teszi azt is, hogy ha a kft. egyedüli tagja vagy taggyűlése a kötelező törzstőke-emeléssel egyidejűleg más cégadat módosítását is elhatározza, úgy a törzstőke-emelés esetére vonatkozó 40 ezer forint illeték helyett az általános 15 ezer forintos mértékű illetéket és háromezer forint közzétételi költségtérítést kell fizetni.
 • A szakértők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy bizonyos esetekben tételes illeték alkalmazására is sor kerülhet. Például, ha a kötelező törzstőke-emelés alkalmával egyidejűleg valamelyik tag közvetlenül, vagy közvetve a szavazatok legalább 75 százalékát biztosító üzletrészt szerez a társaságban. Ilyenkor (minősített többséget biztosító befolyás létrejöttének bejegyezése) már 50 ezer forint illetéket kell megfizetni. (Forrás: Origo)

Tőkeemelés folyamata

 • Vegye fel a kapcsolatot a Billbarter Központtal a fenti adatlap kitöltésével.
 • Fentiek alapján a Billbarter elkészíti szerződését és elektronikusan küldi el Önnek folyamat leírással együtt.
 • Küldje el az alábbiakat a folyamat leírásban megadott email címre:
  • minden tulajdonos részéről lakcímkártya és személyi igazolvány (mindkét oldala) és adókártya,
  • aláírási címpéldány(ok) és legutolsó,
  • érvényben lévő, módosított társasági szerződés,
  • aláírt szerződés.
 • Billbarter továbbítja adatait és iratait a választott Ügyvéd részére (Ügyvéd partnereink listája), aki előkészíti a társasági szerződés módosítását a tőkeemelésről és a Ptk. harmonizációról (amennyiben ez szükséges). A tőkeemeléshez nem kötelező a Billbarter ügyvédei közül választania, azonban saját/eltérő ügyvéd választása esetén a Billbarter nem garantálja a díjat.
 • A díjbekérőt (100.000 Ft+Áfa) elektronikusan küldjük ki a vállalkozás központi e-mail címére.
 • Az ügyvéddel egyeztetett időpontban és helyen történik a szerződés aláírás és az ügyvédi díj (30.000 Ft+Áfa) fizetése.
 • Billbarter postázza az utalványt.
 • Ügyvéd tájékoztatja Önt a sikeres bejegyzésről.

Az utalvány

A jegyzett tőke emeléséhez az utalvány kibocsátással foglalkozó Billbarter Hungaria Trade Kft, biztosítja az apportálható utalványt. A kibocsátott utalvány lejárata 5 év, amely idő alatt lehetősége van a tőke összegének előteremtésére és bevitelére a vállalkozásba. Az utalvány lejárata veszteséget okoz a vállalkozásnak az 5. év végén, amely a jegyzett tőke összegét nem befolyásolja.

Tőkeemelési lehetőségek összehasonlítása

 • Befizetés: befizetett összeg 2.500.000 Ft.
 • Apport: ingó vagy ingatlan vagyon értéke + könyvvizsgálói értékbecslés díja (50.000Ft).
 • Utalvány: ügyvédi munkadíjjal és tőke biztosításával 130.000 Ft+Áfa (bónusz új Ptk.harmonizáció).
 • Emelés elmulasztása: vezető tisztségviselőt terhelő bírság 100.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedően.

**500.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra történő emelés esetén. Amennyiben a vállalkozás kizárólag a Ptk. hatályba lépése miatti módosításokat végzi el a társasági szerződésben, a változás bejegyzési kérelem illeték és közzétételi díj mentes.


Könyvelés

T 36. Követelések

K 32. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

A cégjegyzékbe bejegyzést követően:

T 32. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

K 411. Jegyzett tőke


Utalvány visszaváltás, további felhasználás (opcionális)

 • Az utalvány érvényessége 5 év. A lejárattal a vállalkozás veszteséget könyvelne el, amellyel csökkenne a saját tőke összege (jegyzett tőke változatlan), ezért javasoljuk az utalvány lejárat előtti visszaváltását.
 • Az utalvány visszaváltása kizárólag Barterváltóra (BV) történik. A BV belső elszámolási egység, nem pénz, hanem pénzügyi eszköz, követelés, mely nyilvántartása 1Ft=1BV összegen történik, a számviteli törvénynek megfelelően. A BV kizárólag elektronikus formában létezik, elektronikus (BESZ) számlán kerül nyilvántartásra, számlakivonatok alapján könyvelendő. A BV elszámolását a Billbarter Hungaria Trade Kft. anyavállalata, a Billbarter Hungaria Zrt. üzemelteti.
 • A BV elsődleges célja a csatlakozott vállalkozások forgalmának fellendítése, egy zárt kereskedelmi rendszerrel, amelyben az Elfogadóhelyek részben forinttal és részben BV-val fizethetnek (a BV fizetés az Áfa összegét nem érinti) egymásnak.
 • A vásárlás mellett a BV egyéb vállalati problémák megoldására is alkalmas, például tagi kölcsön kiváltás.
 • A visszaváltás díjmentes. Kizárólag a felhasznált BV után tranzakciós díj kerül kiszámlázásra.
 • A visszaváltás a szerződésben jelzett kiegészítő szerződés kötéssel jár, a sikeres bejegyzés után részletes tájékoztatást küldünk elektronikusan.