Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
Felhasználási feltételek


Billbarter Hungaria Zrt. és a Felhasználó közötti Megállapodás a billbarter.com oldal használatával kapcsolatban

A Billbarter Hungaria Zrt. („BBHZRT”) egy internetes üzleti portált kínál a www.billbarter.com weboldalon ("Billbarter"). A Billbarter oldalán különböző online szolgáltatások (”Szolgáltatások”) találhatók. Ezen szolgáltatások közé tartozik például saját profiloldal és céges profiloldal létrehozása, a HONEM számlakompenzáción alapuló tartozáskiegyenlítő rendszer (”HONEM”), a Barterváltó Elektronikus Számla rendszer (”BESZ”), a Barterváltó Elektronikus Utalvány rendszer (”BEU”), hirdetési rendszer, kapcsolatépítő rendszer, hírfolyam, chat, különböző médiaanyagok, például fényképek, szövegek felhelyezése. A BBHZRT által nyújtott szolgáltatások igénybevevői és a Billbarter oldal felhasználói "Felhasználó" néven szerepelnek.

A Billbarter oldal használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket („Megállapodás”), attól függetlenül, hogy regisztrálta-e magát vagy sem a Billbarter oldalon. 

Az oldalon a Felhasználó regisztráció nélkül is tájékozódhat, anyagokat, tájékoztatókat, szerződéseket tölthet le.

Ha regisztrált Felhasználóvá (“Regisztrált Felhasználó”) szeretne válni, hogy használhassa a Szolgáltatásokat, olvassa el ezt a Megállapodást, majd kövesse a regisztráció lépéseit. A jelen Megállapodás a tagság jogilag kötelező feltételeit rögzíti, amelyeket a BBHZRT időről-időre módosíthat. A BBHZRT a módosított Megállapodást a Billbarter oldalain közzéteszi, és Szolgáltatásainak folytatólagos használata a módosított változat elfogadását jelenti. 

1.ALKALMASSÁG. A Szolgáltatásokat kizárólag olyan személyek vehetik igénybe, akik elmúltak tizennyolc (18) évesek. A Szolgáltatások elérésével és használatával igazolja, hogy Ön legalább tizennyolc (18) éves. A Szolgáltatások használatával elismeri és vállalja, hogy van joga, hatásköre és kapacitása a Megállapodás vállalására, valamint arra, hogy megfeleljen a Megállapodás használati feltételeinek. Ha csak szörfözik vagy a Billbarter oldalt böngészi, és még nem regisztrált, a Billbarter használatát akkor is a Megállapodás szabályozza. Ha nem ért egyet a Megállapodással, nem használhatja a Szolgáltatásokat és nem böngészhet a Billbarter oldalon. 

2. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ FIÓKJA. Amikor Ön regisztrálja magát és a Billbarter oldalon Felhasználói fiókot hoz létre, („Felhasználói fiók”), felhasználónevet és jelszót kell megadni a Felhasználói fiókhoz. A jelszó bizalmasságának fenntartásáért kizárólag Önt terheli felelősség. Beleegyezik, hogy soha sem használja más  Felhasználói fiókját, adatlapját, felhasználónevét vagy jelszavát. Beleegyezik, hogy azonnal értesít minket, ha felmerül Felhasználói fiókja vagy adatlapja vagy jelszava illetéktelen használatának gyanúja. Felhasználói fiókja és adatlapja bárminemű használatáért kizárólag Önt terheli felelősség. A regisztráció ingyenes.

3. HATÁLYOSSÁG. A Megállapodás érvényes és hatályos marad mindaddig, amíg a Szolgáltatásokat használja és/vagy Regisztrált Felhasználó. Regisztrációját bármikor, bármilyen okból térítésmentesen megszűntetheti a személyes adatlapon található "Regisztráció törlése" gombra történő kattintással, majd az ott leírt utasítások követésével. A regisztrációja akkor is megszűnik, ha a  BBHZRT  e-mailben elküldi Önnek a megszűntetésről szóló értesítést. A BBHZRT megszakíthatja az Ön Billbarter oldalhoz való hozzáférését. Amennyiben a BBHZRT bármilyen okból felfüggeszti a regisztrációját; ez a felfüggesztés akkor lép érvénybe, amikor a BBHZRT elküldi Önnek az erről szóló értesítő e-mailt az Ön által megadott e-mail címre. A Megállapodás alábbi pontjai a Megállapodás megszűnését követően is érvényben maradnak: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 

4. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK ÁLTALI HASZNÁLAT.  A Szolgáltatások a Regisztrált Felhasználók üzleti tevékenységére készültek. Szervezetek, Önkormányzatok, Egyházi Intézmények, egyéni cégek és/vagy üzleti vállalkozások is válhatnak Regisztrált Felhasználóvá és használhatják a Billbarter Szolgáltatásokat. A Szolgáltatások jogsértő és/vagy jogosulatlan használata kivizsgálást von maga után és bizonyos esetekben jogi lépések megtételére is sor kerülhet. Felhívjuk figyelmét, hogy nem regisztrálhat egynél több Felhasználói fiókot, saját magán kívül más személy nevében nem regisztrálhat Felhasználói fiókot,-kivéve, ha erre megfelelő szerződéssel rendelkezik (pl.:Partnerirodák, Könyvelőirodák, Üzletkötők).

5. A SZOLGÁLTATÁS TULAJDONJOGAI. A BBHZRT rendelkezik a Szolgáltatások összes tulajdonjogával és fenntartja azokat. A Szolgáltatások tartalmaznak szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat, védjegyeket és egyéb tulajdonjogi adatokat („Szellemi termék”), amelyekkel a BBHZRT és a licenckibocsátók rendelkeznek. A Szellemi termékeket (kivéve, amelyek közkincsnek (public domain) számítanak vagy amelyekhez írásos engedélyt biztosítottunk az Ön számára), nem másolhatja, módosíthatja, teheti közzé, közvetítheti, forgalmazhatja, adhatja elő, jelenítheti meg vagy adhatja el. Az, hogy a Szolgáltatásokon keresztül ilyen Szellemi termékek jutnak el Önhöz, nem ruház Önre vagy bármely harmadik félre semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget az említett Szellemi termékekhez vagy termékekre.

6. A SZOLGÁLTATÁSOKRA FELTÖLTÖTT TARTALOM. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BBHZRT esetleg (de nem kötelezően) megvizsgálja a Szolgáltatásokra feltöltött és az azokon közzétett vagy megjelenített (a továbbiakban „Feltöltött”), csoportosított apróhirdetéseket, tartalmakat, kommunikációt, információkat, Szellemi termékeket, anyagokat, üzeneteket, fényképeket, videókat, URL-címeket, adatlapokat és hasonlókat (összefoglaló nevén a „Tartalmat”), és letörölhet vagy visszautasíthat bármely ilyen Tartalmat, ideértve korlátozások nélkül azokat a Tartalmakat, amelyek a BBHZRT elbírálása alapján nem felelnek meg ezen Megállapodásnak, vagy amelyek sértőek, ide nem illők, illegálisak, illetve amelyek sértik más Felhasználók vagy harmadik felek jogait, esetleg kárt okozhatnak nekik, vagy fenyegethetik biztonságukat. A Szolgáltatásra feltöltött és a többi Felhasználó vagy harmadik fél számára küldött Tartalomért kizárólag Önt terheli felelősség. Továbbá kijelenti és vállalja, hogy joga van a Tartalom feltöltésére, valamint hogy nem tölt fel illegális vagy tiltott Tartalmat, és nem tulajdonít el, illetve egyéb módon nem sérti meg bármely harmadik fél jogait (ideértve korlátozás nélkül minden szellemi tulajdonjogot is). Az alábbi, nem teljes lista a Billbarter oldalon illegális vagy tiltott Tartalmakat („Tiltott tartalom”) sorolja fel. A BBHZRT fenntartja a jogot (de nincs kötelezve) arra, hogy kivizsgáljon bárkit, aki megszegi ezt az intézkedést, és arra, hogy saját belátása szerint megtegye a megfelelő jogi lépéseket, ideértve korlátozás nélkül az említett tartalom eltávolítását a Szolgáltatásból és az intézkedést megszegők regisztrációjának felfüggesztését.

Tiltott tartalom többek között az olyan Tartalom, amely:

(a) egyértelműen sértő az online közösségre nézve, például olyan tartalom, amely rasszizmust, elvakultságot támogat, gyűlöletet szít vagy bármilyen fizikai károkozásra buzdít bármely csoport vagy egyén kárára;

(b) másik személyt molesztál vagy molesztálását támogatja;

(c) „levélszemét,” „lánclevelek,” vagy nagy mennyiségű kéretlen levél vagy „spam” továbbításával jár;

(d) tudatosan hamis, félrevezető, vagy olyan információkat terjeszt, amelyek törvényellenes, visszaélésnek számító, fenyegető, trágár, rágalmazó, vagy becsületsértő tevékenységeket vagy viselkedést támogatnak;

(e) mások szerzői jogvédelem alatt álló munkájának illegális és/vagy jogosulatlan („kalóz”) másolata (akár    feltüntették ezt rajta, akár nem), mint például, de nem kizárólagosan, másolt számítógépes program vagy ahhoz vezető link átadása, a másolásvédelmi mechanizmusok kijátszására vonatkozó információ, zene, videó vagy egyéb Tartalom másolt változatának átadása, vagy zene- és videofájlok kalózváltozataihoz, vagy más lemásolt Tartalmat magában foglaló fájlokhoz vezető linkek; 

(f) korlátozottan vagy csak jelszóval elérhető lapokat, vagy rejtett oldalakat vagy képeket tartalmaz (amelyek más elérhető oldalakról nem érhetők el linkeken keresztül);

(g) pornográf vagy szexuálisan szókimondó anyagot foglal magában, függetlenül annak formájától;

(h) olyan anyagot tartalmaz, amely 18 év alattiakat szexuális vagy erőszakos módon kihasznál, vagy személyes adatokat tesz közzé bármely 18 év alatti személyről;

(i) illegális tevékenységekhez nyújt használatukkal kapcsolatos tájékoztatást, ideértve de nem kizárólagosan törvényellenes fegyverek készítése és vásárlása, bárki személyes jogainak megsértése, illetve számítógépes vírusok átadása vagy létrehozása; 

(j) kereskedelmi vagy jogellenes céllal más felhasználók jelszavát vagy egyéb személyes adatait közzéteszi; és előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül kereskedelmi tevékenységbe és/vagy kereskedelmi értékesítésbe kezd, ideértve, de nem kizárólagosan a versenyeket, sorsolásos játékokat, árucserét, hirdetést és piramis jellegű rendszereket; 

(k) tartalmaz, elősegít ilyeneket, vagy elsődlegesen a következő típusú ügyletekben használatosak: hamisított áruk, illegális gyógyszerek és kellékek, lopott termékek és lopásra használható termékek, engedély nélküli kereskedés értékpapírokkal és kötvényekkel, az állam engedélyéhez kötött szakmai szolgáltatások vagy át nem ruházható tárgyak; vagy

(l) egyéb módon sértik a jelen Szerződést és a BBHZRT-re kötelezettséget rónak.

A Szolgáltatásokat az összes érvényben lévő törvény és jogszabály betartásával szabad igénybe venni. Nem automatizálhatja a Szolgáltatások felhasználását, például szkriptek, robotok és hasonlók segítségével, üzenetek küldésére. Bár a BBHZRT nem ellenőrizheti a Felhasználók Szolgáltatásokon kívüli magatartását, a szabályok megszegésének számít a Szolgáltatásokon keresztül megszerzett adatok segítségével más személy zaklatása, gyalázása vagy megkárosítása, illetve más Felhasználók előzetes engedélye nélkül való kapcsolatfelvétele, nekik szóló hirdetés vagy árusítás eljuttatása. A Felhasználók hasonló hirdetésektől és megkeresésektől való védelmének érdekében a BBHZRT fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza a huszonnégy (24) órán belül küldhető e-mailek és egyéb kommunikációs lehetőségek (ideértve a Tartalom megosztását is) számát egy, a BBHZRT által saját belátása szerint megállapított értékre. 

7. TAGSÁGI ADATLAP, CÉGPROFIL. A Tagsági adatlapon és az Önhöz kapcsolt Cégprofil esetében használt tartalmak valódiságáért Ön felel, nem tölthet fel megtévesztésre alkalmas (hamis) adatokat.

8.  SZERZŐI JOGOK. Tilos bármely módon feltölteni, forgalmazni vagy reprodukálni bármilyen szerzői jogvédelem alatt álló anyagot, védjegyet vagy egyéb védett információt a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az előbbiek korlátozása nélkül, ha úgy hiszi, hogy a munkáját lemásolták és feltöltötték a Szolgáltatásokra a szerzői jogait sértő módon, küldje el szerzői jogokkal foglalkozó munkatársunknak a következő adatokat: a szerzői jog tulajdonosa által intézkedéssel megbízott személy elektronikus vagy fizikai aláírása; a jogvédelem alatt álló, állítása alapján szerzői jogsértés által érintett munka leírása; annak a leírása, hogy a Billbarter oldalon hol található a szerzői jogokat állítólag megsértő anyag; az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe; írásos nyilatkozat, amelyben jóhiszeműen kijelenti, hogy a vitatott használatot nem engedélyezte a szerzői jog tulajdonosa, a tulajdonos ügynöke vagy a törvény; egy nyilatkozat, amelyben hamis tanúzás terhe mellett kijelenti, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak, és hogy Ön vagy a szerzői jog birtokosa, illetve a szerzői jog birtokosának megbízásából jár el.

 9. HARMADIK FÉL TARTALMA. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatásokon keresztül hozzáfér a többi Felhasználótól, hirdetőtől és más harmadik féltől származó tartalomhoz. Mivel az ilyen Tartalmakat nem ellenőrizzük, (a) tudomásul veszi, hogy nem vagyunk felelősek az ilyen Tartalmakért, és (b) nem garantáljuk az ilyen Tartalmak által hozzáférhető információk pontosságát, alkalmasságát vagy minőségét, ezen felül pedig nem vállalunk felelőséget a többi hirdető és más harmadik fél által hozzáférhetővé tett akaratlan, kifogásolható, pontatlan, félrevezető vagy törvénytelen Tartalmakért.

10. FELMENTÉS. Ön az ide vonatkozó törvények által megengedett mértékig felmenti a BBHZRT-t az alábbiakkal kapcsolatos minden felelősség alól: (a) a Szolgáltatásokra feltöltött helytelen vagy pontatlan Tartalom, attól függetlenül, hogy a helytelenséget vagy pontatlanságot a Szolgáltatások valamelyik Felhasználója, egy Regisztrált  Felhasználó, vagy a Szolgáltatásokhoz használt vagy azokkal társított eszközök vagy programozás okozta; (b) a Szolgáltatás bármely Felhasználójának offline vagy online magatartása; (c) a telefonhálózat vagy -vonalak, internetes számítógépes rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítástechnikai eszközök vagy szoftverek problémái vagy technikai hibái, az e-mail kezelés vagy Tartalomlejátszók internetes vagy bármely webhelyen előforduló, technikai problémákból vagy forgalomtorlódásból adódó hibája, az itt felsoroltak kombinációja, ideértve a felhasználó és/vagy Regisztrált Felhasználó vagy bármely más személy számítógépében keletkező károkat, amelyeket a Szolgáltatással kapcsolatos anyagokban való részvétel vagy azok letöltése eredményezett; (d) a Szolgáltatásokra feltöltött Tartalom, illetve a Regisztrált Felhasználó által vagy a Regisztrált Felhasználó részére küldött Tartalom, illetve a Billbarter oldal felhasználói és/vagy Regisztrált Felhasználói között történő online vagy offline kommunikáció által okozott bármilyen veszteség vagy kár; és (e ) bármilyen hiba, kihagyás, megszakítás, törlés, meghibásodás, működés- vagy átvitelbeli késedelem, kommunikációs csatorna meghibásodása, valamint a Billbarter oldal felhasználóinak vagy Regisztrált Felhasználóinak kommunikációja során bekövetkező lopás, adatvesztés vagy illetéktelen hozzáférés. 

11. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ. Ön és a BBHZRT között zajló kommunikáció elektronikus úton történik, akár a Billbarter oldal használatával, akár e-mailben, akár olyan formában, hogy a BBHZRT értesítéseket tölt fel a Szolgáltatásokra vagy e-mailben kapcsolatba lép Önnel. Szerződéssel kapcsolatos ügyintézés esetére (a) beleegyezik, hogy a BBHZRT elektronikus formában kommunikál Önnel; és (b) tudomásul veszi, hogy a BBHZRT által Ön felé elektronikus úton közvetített összes használati feltétel, megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció megfelel minden olyan jogi követelmény-nek, mint az említettek írásos formája. Az előzőekben felsoroltak nincsenek hatással elidegeníthetetlen jogaira. 

12. KÁRTALANÍTÁS. Tudomásul veszi, hogy kárpótolja és felelősségtől mentesnek tekinti a BBHZRT-t, annak leányvállalatait, társvállalatait, tisztviselőit, egyéb partnereit és alkalmazottait minden olyan veszteség, teher, követelés (ideértve az ésszerű mértékű ügyvédi díjakat is) esetén, amelyek úgy keletkeztek, hogy a Szolgáltatásokat a Megállapodástól eltérően használta, és egy harmadik fél emiatt követeléseket támasztott a BBHZRT-vel szemben, és/vagy a Megállapodás megszegéséből erednek, és/vagy minden olyan esetben, amikor megszegte a fentiekben felsorolt garanciákat és vállalásokat.

13. EGYÉB. Ezen Megállapodás képezi a Szolgáltatások használatára vonatkozó megegyezést.