Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
Jogi háttér

Pénzügyi Szervezetek Állami Szervezete által kibocsátott állásfoglalás

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 143776-2/2011 számon nyilvántartott állásfoglalása szerint, amennyiben a HONEM rendszerben történő számla-kompenzációs eljárás az alábbiak szerint zajlik, akkor a PSZÁF álláspontja az, hogy a fenti eljárással történő kompenzációs folyamat NEM MINŐSÜL PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSNAK. A Billbarter Zrt. kijelenti, hogy a HONEM rendszerben történő számlakompenzációkat kizárólag az alábbiakban megfogalmazott módon és szerepben végzi! ​

"A HONEM-rendszer a feltöltött adatok alapján összeállítja a vállalkozásoknak azt a körét, amelyben a „körbetartozás” megvalósul. A kintlévőség- (és tartozás-) állomány a körben szereplő legkisebb követelés összegével csökkenthető pénzügyi műveletek, pénzügyi teljesítés nélkül. Ennek a lebonyolítása akként valósítható meg, hogy a körben szereplő valamennyi vállalkozás a legkisebb fennálló követelés összegének megfelelő összegű elenged az adósával szemben. A tartozás elengedésének mértékét a Billbarter Hungaria Zrt. határozza meg a HONEM-rendszer segítségével összeállított kör ismeretében. A felhasználó érintett vállalkozások a követelésük egy részét nem ingyenesen engedik el, hanem feltételesen és azzal, hogy az ő hitelezőjük egy velük szembeni ugyanekkora mértékű követelés-részt elenged. A tartozást elengedő nyilatkozat egyik feltétele tehát, hogy a nyilatkozatot tevő hitelezője is ugyanilyen tartalmú nyilatkozattal engedjen el ugyanekkora mértékű tartozást. További feltétel, hogy a körben érintett vállalkozások mindegyike tegye meg e nyilatkozatát a megfelelő összeg elengedésére. Bármelyik feltétel nélkül a tartozás elengedése nem hatályosul, azaz jogi következményei nem lesznek. A Billbarter Hungaria Zrt., amennyiben az összes megkívánt tartozást elengedő nyilatkozat megtörtént, e körülmény mint második feltétel beálltáról értesíti az érintetteket, a nyilatkozatok hatályossá válnak, az összes kintlévőség állomány pedig az elengedett követelések összegével csökkennek. Minden vállalkozás ugyanolyan mértékű követelést enged el, amilyen összegű követelést vele szemben egy másik vállalkozás elenged. Az egyes vállalkozások szintjén tehát egyik irányban az elengedett követelés és a másik irányban a megszűnő tartozás összegszerűen megegyezik: nulla összegű a tranzakciós kör végeredménye. A Billbarter Hungaria Zrt. nem szerez és nem ad át követelést, nem vállal át tartozást, pusztán koordinátorként szervezi a folyamatot és teremti meg a tartozások csökkenthetőségét."

Kapcsolódó cikkeink: