Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
GINOP 1.2.5-15

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Támogatást igénylők köre:

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó5 vállalkozása rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtárasságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt.

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

d) d) amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással6 rendelkeznek.

A mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülő támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.


2. nagyvállalkozások,

a) csak abban az esetben, amennyiben a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes lezárt üzleti évben realizált nettó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai szolgáltatásból származik

b) b) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

c) c) amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással rendelkeznek

A nagyvállalkozásnak minősülő támogatást igénylőnek az 2. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.


3. jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) b) szövetkezetek.


A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 29-től 2018. február 28-ig lehetséges.

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-90 db.

Támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

a) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítés, korszerűsítés és ingatlan beruházás,

b) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése,

c) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek,

d) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,

Önállóan kizárólag az b) és c) pontban meghatározott tevékenység támogathatóak.

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.


A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

Kötelező vállalások:

  • Létszámtartás
  • Éves nettó árbevétel növekedés legalább 5%-kal
  • amennyiben a támogatást igénylő nagyvállalkozás3 a projekt fizikai befejezési évben az fejlesztésből származó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai szolgáltatásból származik

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/node/57155