Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
Megjelent pályázati kiírások 2015

Alábbi listánkban megtekintheti a 2015-ös pályázati időszakban eddig megjelent, a KKV szektor számára releváns pályázatok körét. Részletes információkért kattintson a Tovább gombra. Amennyiben vállalkozásával szeretne pályázaton részt venni (, ha még nem választott konkrét pályázatot, akár már kiírásra került az Ön számára megfelelő, akár nem), töltse ki Pályázati adatlapunkat, és kollégáink felkeresik Önt!

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

VP-3-4.2.1-15

Pályázat benyújtási időszak: 2016. február 15. naptól 2018. február 15. napjáig.

lelmiszergyártóknak és italgyártóknak (kivéve: takarmánygyártók és szőlőbor termelők) a Közép-Magyarország régióban is!

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához, valamint az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

GINOP 1.2.5-15

Pályázat benyújtási időszak: 2016. február 29-től 2018. február 28-ig.

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

GINOP-2.2.1-15

Megjelenés: 2015.09.30.

Pályázat benyújtási időszak: 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig.

A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg.

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása FELFÜGGESZTVE 2016.01.12.

(GINOP-2.1.1-15)

Megjelenés: 2015. 08.25

Pályázati időszak (első értékelési): 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig. 2015. október 30-tól 2015. december 7-ig.

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A projekt keretében a támogatást igénylőnek lehetősége nyílik a projektet önállóan, valamint egy vagy több vállalattal (legfeljebb 2 partnerrel) közösen megvalósítani.

Iparjog

(GINOP-2.1.3-15)

Megjelenés: 2015. 08.25

Pályázati időszak: 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig.

A „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015” felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás

(GINOP-2.3.3-15)

Megjelenés: 2015.08.25.

Pályázati időszak: 2015. október 15-től 2017. október 15-ig.

Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését.

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
(felfüggesztve 2015.09.18.)

(GINOP-1.2.1.-15)


Megjelenés időpontja: 2015.06.09.
Pályázati időszak: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd forint. Pályázók köre: kizárólag a feldolgozóipar területén beruházást megvalósító mikro-, kis-, és középvállalkozások.


Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

(GINOP-1.2.2-15)

Megjelenés időpontja: 2015.06.09.
Pályázati időszak: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

A  támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd forint, a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión  kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd forint. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatás

(GINOP-1.3.1-15)

Megjelenés időpontja: 2015.05.20.
Pályázati időszak: 2015. június 22-től 2017. június 22-ig

Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételre, valamint külföldi árubemutató szervezésére (és azokkal összefüggően piacra jutás támogatására; információs technológia-fejlesztésre; tanácsadás igénybevételére; piackutatás elkészítésének költségére; szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségére; innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költségére).