Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
GINOP-1.2.1-15 (felfüggesztve: 2015.09.18.)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság – a beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel – a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívást 2015. szeptember 18-i határnappal felfüggeszti.

Ezzel egy időben módosításra kerül a Felhívás 4.4. „Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend” fejezete is az alábbiak szerint:
„[...]Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
•        2015. augusztus 15.
•        2015. augusztus 15-ét követően minden hónap 18. napja.”

Mindezek alapján az augusztus 15. és szeptember 18. között beérkező támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra. 
2015. szeptember 19-én 0 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – nem lesznek támogatási kérelmek benyújthatóak.

Forrás: www.palyazat.gov.hu (2015. szeptember 14.)

Keretösszeg: 65 Mrd Ft

Beadási periódus: 2015. július 9-től 2017. július 10-ig.

Első értékelési határnap: 2015. augusztus 15.

 

Pályázók köre:

kizárólag a feldolgozóipar területén beruházást megvalósító mikro-, kis-, és középvállalkozások.

Támogatás összege: 50-500 M Ft

Támogatási intenzitás: max. 50% 

 

Támogatható tevékenységek:

  • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (VTSZ lista szerint) – kötelező projektelem
  • Az új gyártási folyamat során anyagmozgatáshoz, raktározáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható
  • Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható
  • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (TESZOR lista szerint) – önállóan nem támogatható
  • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

  • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható
  • a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható
  • az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható
  • A felhívás a feldolgozó ipar fejlesztését célozza (TEÁOR '08 10.11 – 32.99 között felsorolt, meghatározott TEÁOR számok szerinti tevékenységek fejlesztése támogatható.)



Kötelező vállalások: létszámtartás, éves nettó árbevétel és személyi jellegű ráfordítások összegének növelése

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

További információk a http://palyazat.gov.hu oldalon (amennyiben lezárult a pályázati időszak, a fenti linkek már nem elérhetőek).