Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A  támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd forint, a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión  kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd forint.

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Keretösszeg: 20 Mrd Ft

Beadási periódus: 2015. július 9-től 2017. július 10-ig.


Pályázók köre

mikro-, kis-, és középvállalkozások

Támogatási összeg: 5 - 50 M Ft

Támogatási intenzitás: 35-70%

A szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a ítélhető meg. Az alábbi linken térképen megtekinthető a szabad vállalkozási zónák települései: https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=hu&authuser=0&mid=zSoW1rYn6Yu8.k0rIJ4Z3qP-c

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150 millió forint lehet.

Támogatható tevékenységek:

 

  • Új eszköz beszerzése (VTSZ lista szerint) – kötelező projektelem
  • Az új eszköz működtetéséhez szükséges Infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható
  • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek (TESZOR lista szerint) – önállóan nem támogatható
  • Anyagmozgatáshoz, raktározáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható
  • Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, holnapkészítés – önállóan nem támogatható
  • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogathatóAmennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

  • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható
  • a létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható
  • az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható


Amennyiben a beruházás nem szabad vállalkozási zóna területén valósul meg, kizárólag a TEÁOR '08 10.11 – 32.99 között felsorolt, meghatározott TEÁOR számok szerinti tevékenységek fejlesztése támogatható.

Kötelező vállalások: létszámtartás, éves nettó árbevétel és személyi jellegű ráfordítások összegének növelése, honlapkészítés.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

 

Önállóan kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenység támogatható, a b), c), d), e), f), g), h), i) pontokban felsorolt tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók.

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.

A b) és a c) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át, a raktározáshoz kapcsolódó tevékenység keretében felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el. A d) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeken belül a szoftver költsége a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el, de maximális összege 3.000.000 Ft lehet. Az f) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el.

Domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja maximum 30.000 Ft értékben, a domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapfejlesztés költsége maximum 200.000 Ft értékben számolható el.

Az g), h), i) pontokban szereplő támogatható tevékenységek elszámolható költségének maximális összege összesen 1.000.000 Ft lehet a felvételre kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalónként.  

Kapcsolódó dokumentumok:További információk a http://palyazat.gov.hu oldalon (amennyiben lezárult a pályázati időszak, a fenti linkek már nem elérhetőek).