Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
GINOP-1.3.1-15

Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása


Keretösszeg: 5 milliárd forint
Pályázati időszak: 2015. június 22-től 2017. június 22-ig

Pályázók köre

mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatják be,

 • amelyek kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy szövetkezetek;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben (2014-ben) minimum 2 fő volt;
 • amelyek vagy amelyeknek 100 %-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalatai rendelkeznek legalább két lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
 • amelyek jelen projektjének igényelt támogatása nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év (2014) éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50 %-át vagy a mérlegfőösszegét;
 • amelyeknek az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján volt exportárbevétele;
 • amelyek nem minősülnek mezőgazdasági vállalkozásnak (az árbevételük 50 %-át nem haladja meg a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel), valamint amelyeknek a fejlesztése nem akvakultúra vagy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos;
 • amelyek vagy amelyeknek a partner- vagy kapcsolt vállalkozásai ezen pályázat keretében, adott naptári évben még nem részesültek támogatásban;
 • amelyek nem minősülnek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Támogatási intenzitás: 50 %

Támogatható tevékenységek

A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
 • Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

A 3.1. a) és 3.1. b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
 • Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható e) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
 • Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható
A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.  Nem támogathatók a Közép-Magyarország régió területén (Pest megyében és Budapesten) lévő székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen megvalósuló projektek.

Kötelező vállalások: létszámtartás, külkereskedelmi felelős kijelölése, piackutatás készítés, idegen nyelvű honlap készítés.


Kapcsolódó dokumentumokTovábbi információk a http://palyazat.gov.hu oldalon (amennyiben lezárult a pályázati időszak, a fenti linkek már nem elérhetőek).