Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
GINOP-2.2.1-15 (felfüggesztve 2016. január 11.)

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések


A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból 50 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12-100 db.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2017. november 30-ig lehetséges.

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet.

Jelen Felhívásra konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

  • i. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és
  • ii. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
  • iii. kettős könyvvitelt vezetnek, és
  • iv. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására).
b) Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át, ...

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a):
a) Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását. Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező, a támogatási kérelem benyújtásakor és a projekt megvalósítása alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van.
b) Ipari kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az
alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges. Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával
rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
c) Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek,
eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
Alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező végezni, költsége minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a kell, hogy legyen. A szolgáltatásként igénybevett (megrendelt) alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti
fejlesztési tevékenységek elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 25%-át.
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
d) Projekt előkészítési tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható.
e) Projektmenedzsment tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható.
f) Piacra jutás. A tevékenység önállóan nem támogatható.
g) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. A tevékenység önállóan nem támogatható.
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében:
h) Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység.
Regionális beruházási támogatás keretében:
i) Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális és a stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok számának növelése
regionális beruházási támogatás beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység.

Biztosítékok:
A támogatást igénylő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem köteles biztosítékot nyújtani.

Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell  rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.


Forrás: palyazat.gov.hu

Kapcsolódó cikkeink: