Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
GINOP-2.1.1-15 (MÓDOSÍTVA)

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

A projekt keretében a támogatást igénylőnek lehetősége nyílik a projektet önállóan, valamint egy vagy több vállalattal (legfeljebb 2 partnerrel) közösen megvalósítani.

FONTOS MODOSÍTÁS!

Módosult a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás: a támogatási kérelmek benyújthatóságának kezdő dátuma 2015. október 30 helyett 2015. november 2. Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelemben szereplő kutatás-fejlesztési tevékenységekre vonatkozóan a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes hivatal által kiállított minősítéssel rendelkezik, a tartalmi ellenőrzés során az érintett tevékenységek típusa automatikusan elfogadásra kerül.  Minősítési kérelem: http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/kf-minosites

A kutatási, fejlesztési és innovációs célú hazai és uniós források felhasználásának KFI szakpolitikai koordinációjáért felelős Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) törekvése a stratégiailag megalapozott, társadalompolitikai célokat szolgáló, értéket teremtő, a hosszú távú versenyképességet hatékonyan erősítő innovációs környezet kialakítása.

A fenti célok versenypályázati támogatási rendszerben való érvényesítésére, a KFI célú források nem csak szabályszerű, de célszerű, koordinált, átlátható felhasználásának ösztönzésére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Irányító Hatósággal külön megállapodás alapján rögzített pályázati felhívások esetében a támogatás iránti kérelmek beadásához az NKFI Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú támogató szakpolitikai véleménye (KFI szakpolitikai vélemény)szükséges. A KFI szakpolitikai szempontú támogató vélemény benyújtásának szükségességéről az Irányító Hatóság által meghirdetett egyes pályázati felhívások rendelkeznek.

A kérelmező a pályázat KFI szakpolitikai szempontú támogathatóságára vonatkozó vélemény iránti kérelmét (a továbbiakban: kérelem) az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen keresztül nyújthatja be.

Az elektronikus felület 2015. október 1-jétől nyílik meg a kérelmek befogadására.

Kérelem beadás: 2015. november 2-től. Az első értékelési szakasz záró dátuma 2015. december 7-re módosul.

GINOP-2.1.1-15 - „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázati felhíváshoz az Irányító Hatóság által meghatározott első értékelési fordulóra benyújtani kívánt támogatási kérelmekhez kapcsolódóan a KFI szakpolitikai szempontú vélemény kiadása iránti kérelmek 2015. október 1. és november 15. között nyújthatók be az NKFI Hivatalhoz. A november 15. napja után beadott kérelmekhez a Hivatal a KFI szakpolitikai szempontú véleményt a pályázati felhívásban meghatározott következő értékelési fordulóra adja ki.

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy az NKFI Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményének megléte nem jelent automatikusan pozitív támogatói döntést.

Az érintett felhívások esetében a projektjavaslatnak az Irányító Hatósághoz (NGM) való benyújtásához a kérelmezőnek már rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szakpolitikai szempontú támogató véleményével, ugyanakkor javasoljuk, hogy a kérelem NKFI Hivatalhoz történő benyújtásával párhuzamosan kezdjék meg a projektjavaslat adatainak kitöltését a kitöltő program használatával.

A hivatalos KFI szempontú szakpolitikai vélemény kézhezvételét követően az adatlap a kitöltő programban véglegesíthető, majd benyújtható a Pályázati Felhívásban meghatározott módon az Irányító Hatóság részére.

 

Támogatás mértéke, összege:
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 1000 millió forint.
 • Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. A konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.
 • Támogatás mértéke a fejlesztési céltól és a megvalósítási helyszíntől függően 50-80%-os lehet.
 • Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb 450 millió Ft.
 • Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek (Budapest és Pest megye).

Regionális beruházási támogatás mértéke:
 • Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék: kisvállalkozás: 45%, közép: 35%, nagy 25%
 • Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék: kisvállalkozás 55%, közép 45%, nagy: 35%
 • Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék: kisvállalkozás 70% közép 60% nagy 50%

Támogatható tevékenységek:
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

 • Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.
Amennyiben a vállalkozás a saját alkalmazásában lévő (vagy felvételre tervezett) munkavállalója révén végez ipari kutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát.
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza.
 • Kísérleti fejlesztés
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében
Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe
 • Projekt előkészítési tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható.
 • Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek). A tevékenység önállóan nem támogatható.
 • Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele. A tevékenység önállóan nem támogatható.
 • A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. A tevékenység önállóan nem támogatható.

Regionális beruházási támogatás keretében vagy Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében
Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe
 • Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.
 • Immateriális javak beszerzése
 • Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. A tevékenység önállóan nem támogatható.
 • Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,
 • A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek
A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében (ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt összköltség minimum 300 millió, maximum 1000 millió Ft-ot tehet ki):
 • Eljárás-innováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben eszközölt jelentős változtatásokat).
 • A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt összköltség nem haladhatja meg a 40 millió Ft-ot):
 • A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. A tevékenység önállóan nem támogatható.
 • Jelen felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés, vagy eljárási innováció tevékenység, vagy kísérleti fejlesztés és eljárási innováció tevékenységek támogatható(k).

Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti ágazati prioritások:
 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:
 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

Kötelező vállalások:

 • Üzleti hasznosíthatóság: A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele9 a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

Pályázók köre:

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
a. amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
b. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
c. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 • jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Jelen projektjének az elszámolható összköltség nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele összegzésre kerül.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.
Kapcsolódó cikkeink:


Forrás: www.palyazat.gov.hu