Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
GINOP-2.3.3-15

Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését. A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható (különös tekintettel az S3 (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia) infrastruktúra dokumentumában megjelenő kutatási infrastruktúrákra), amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban – így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban – való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
 • a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan
 • támogatható),
 • a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható),
 • projekt előkészítés (önállóan nem támogatható),
 • projekt menedzsment (önállóan nem támogatható),
 • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható),
 • szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható).

Kötelező vállalások
Az alábbi feltételek vállalása szükséges minden projekthez kapcsolódóan a pénzügyi befejezést követő 3. üzleti év végére:
Kötelező:
Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba (a kutatási infrastruktúra által generált nemzetközi
 • kutatási együttműködési megállapodások száma)
és
 • Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára (együttműködési megállapodások
száma)
és
 • A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók számának növelése teljes
munkaidőre számítva (belső nyilvántartás),

és az alábbi két vállalás közül egy választandó
 • A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása (felsőoktatási
képzésben részt vevő hallgatók számára gyakorlati tárgy keretében beépített oktatási anyag,
katalógussal és fotódokumentációval vagy videó filmmel dokumentálva)
vagy
 • A kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése (a kutatóhelyre eső, külsős kutatókkal
közös publikációk, szabadalmak száma).
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre.

Támogatás igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező:
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,
 • amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
 • egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
 • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.
 • Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van.
 • A konzorciumban megvalósuló projektek esetén a konzorcium tagjai a fenti feltételnek megfelelő szervezetek lehetnek. A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.

Kapcsolódó cikkeink:

Forrás: www.palyazat.gov.hu