main_page
Conditii de utilizare


Convenţie încheiată între Billbarter RO SA. si Utilizator în privinta utilizării paginii billbarter.com

 

Billbarter RO SA. („BBROSA”) oferă un portal comercial sub denumirea www.billbarter.com ("Billbarter"). Pe pagina Billbarter se regăsesc diferite servicii online. (”Servicii”). Printre acestea se numără de exemplu: realizarea unui profil personal sau a unui profil al firmei, sistemul de reglare a datoriilor HONEM bazat pe compensarea facturilor (”HONEM”), Sistemul Electronic de Cont Electronic Cambie Barter (”CECB”), Sistemul de Cupon Cambie Barter (”CCB”), sistem de reclame, sistem de clădire relaţii, ştiri, chat, încărcarea de diferite materiale media, de exemplu fotografii, texte. Cei care utilizează serviciile oferite de către BBROSA si utilizatorii paginii Billbarter figurează sub denumirea de "Utilizator".


Prin utilizarea paginii Billbarter dvs. acceptaţi prezentele Condiţii de utilizare („Convenţie”), indiferent de faptul dacă sunteţi sau nu înregistrat.

Utilizatorul se poate informa pe pagină ţi fără înregistrare, poate descărca materiale, informaţii, contracte.

 

Dacă doriţi să deveniţi Utilizator înregistrat (“Utilizator Înregistrat”), pentru a putea utiliza Serviciile, citiţi prezenta Convenţie, apoi urmaţi paşii înregistrării. Prezenta Convenţie stabileşte condiţiile obligatorii din punct de vedere juridic a calităţii de membru, care uneori pot fi modificate de către BBROSA. BBROSA publică Convenţia modificată pe paginile Billbarter şi continuarea utilizării Serviciilor înseamnă acceptarea variantei modificate.

  

1.APTITUDINE. Serviciile pot fi utilizate exclusiv de către persoanele care au împlinit optsprezece  (18) ani. Prin accesarea şi utilizarea Serviciilor certificaţi faptul că aveţi minim optsprezece (18) ani. Prin utilizarea Serviciilor recunoaşteţi şi acceptaţi că aveţi dreptul, competenţa şi capacitatea de a accepta Convenţia, respectiv corespundeţi condiţiilor Convenţiei. Dacă doar navigaţi sau căutaţi ceva pe pagina Billbarter şi încă nu v-aţi înregistrat, utilizarea paginii Billbarter este tot reglementată de către Convenţie. Dacă nu sunteţi de acord cu Convenţia, nu puteţi beneficia de Servicii şi nu puteţi naviga pe pagina Billbarter.

 

2.CĂSUTA UTILIZATORULUI ÎNREGISTRAT. Când dvs. vă înregistraţi, pe pagina Billbarter realizaţi o căsuţă de Utilizator, („Căsuţa Utilizatorului”), pentru accesul la acesta trebuie să precizaţi un nume de utilizator şi o parolă. Responsabilitatea păstrării confidenţialităţii parolei vă revine exclusiv dvs.  Vă rugăm ca niciodată să nu folosiţi Căsuţa unui alt Utilizator, nici profilul, numele de utilizator sau parola acestuia. Vă rugăm să ne informaţi imediat dacă apare suspiciunea utilizării neautorizate a Căsuţei dvs. de Utilizator sau a profilului sau a parolei. Pentru utilizarea Căsuţei de Utilizator şi a profilului dvs. sunteşi exclusiv responsabil.  Înregistrarea este gratuită.

 

3. VALABILITATE. Convenţia rămâne valabilă şi în vigoare până când acestea sunt utilizate şi sunt şi/sau Utilizatori Înregistraţi. Înregistrarea poate fi oricând, din orice cauză, sistată gratuit printr-un click pe butonul ”ştergerea Înregistrării” aflat pe profilul personal, urmând instrucţiunile de aici. Înregistrarea este sistată şi dacă BBROSA  vă trimite în e-mail notificarea privind sistarea. BBROSA poate întrerupe accesul dvs. la pagina Billbarter. În cazul în care BBROSA suspendă înregistrarea dvs. dintr-o anumită cauză, suspendarea intră în vigoare în momentul în care BBROSA trimite emailul cu notificarea la adresa de e-mail menţionată de dvs. Punctele de mai jos ale Convenţiei rămân în vigoare şi după sistare: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 

4. UTILIZAREA DE CĂTRE UTILIZATORI ÎNREGISTRAŢI.  Serviciile au fost realizate pentru activitatea comercială a Utilizatorilor Înregistraţi. Organizaţii, Autorităţi Locale, Instituţii Religioase, firme individuale şi sau societăţi comerciale pot deveni Utilizatori Înregistraţi şi pot utiliza Serviciile Billbarter. Utilizarea frauduloasă şi/sau neautorizată a Serviciilor atrage după sine verificarea şi în anumite cazuri se poate ajunge şi la măsuri juridice. Vă atragem atenţia că nu puteţi înregistra mai mult decât o Căsuţă de Utilizator, nu puteţi înregistra o Căsuţă a Utilizatorului în numele cuiva, - excepţie cazul în care deţine un contract în acest sens (de ex.:Birouri Partenere, Birouri de contabilitate).

 

5. DREPTURILE DE PROPRIETATE ALE SERVICIILOR.  BBROSA dispune de toate drepturile de proprietate ale Serviciilor pe care le rezervă. Serviciile conţin materiale protejate prin drepturi de autor, marcă proprie şi alte date privind dreptul de proprietate  („Produs intelectual”), de care dispun BBROSA şi cei care au emis licenţele. Produsele intelectuale (excepţie cele care sunt considerate domeniu public -public domain- sau pentru care v-am asigurat autorizaţie scrisă), nu pot fi copiate, modificate, publicate, transmise, distribuite, prezentate sau vândute. Tipul Produselor intelectuale care ajung la dvs. prin aceste Servicii nu vă investesc pe dvs. sau pe terţe părţi cu nici un drept, titlu de drept sau implicare în ceea ce priveşte Produsele intelectuale menţionate.

6. CONȚINUTUL ÎNCĂRCAT LA SERVICII. Trebuie să cunoaşteţi şi  să accepta şi faptul că eventual (dar nu obligatoriu) BBROSA verifică anunţurile, conţinuturile, comunicarea, informaţiile, produsele intelectuale, materialele, mesajele, adresele URL, imaginile, videourile, profilele şi altele (sub denumirea comună ”Conţinutul”) grupat, încărcat la Servicii şi publicat sau prezentat  acolo, şi poate şterge  sau respinge orice Conţinut, inclusiv, fără restricte  acele Conţinuturi care în baza aprecierii BBROSA nu corespund prezentei Convenţii, sau care  sunt jignitoare, nepotrivite, ilegale sau care încalcă drepturile terţelor părţi sau ale Utilizatorilor, eventual pot provoca acestora pagube sau pot ameninţa siguranţa lor. Pentru Conţinutul încărcat ţi trimis celorlalţi Utilizatori sau terţelor părţi, unicul responsabil sunteşi dvs. Apoi declaraţi şi vă asumaşi faptul că aveţi dreptul la încărcarea unui Conţinut, respectiv că nu veţi încărca Conţinut ilegal sau interzis şi nu vă veţi însuşi, respectiv nu veţi încălca drepturile terţelor părţi  (inclusiv toate drepturile intelectuale fără limitări). Lista, incompletă de mai jos enumeră Conţinuturile ilegale sau interzise pe pagina Billbarter („Conţinut Interzis”). BBROSA îsi rezervă dreptul (fără a fi obligat) să verifice pe oricine care încalcă aceste măsuri şi să facă demersurile juridice corespunzătoare, respectiv să îndepărteze conţinutul menţionat din Serviciu şi să suspende înregistrarea celor care au încălcat dispoziţiile.

Prin conţinut interzis înţelegem printre altele Conţinutul care:

(a) este clar jignitor în ceea ce priveşte comunitatea online, de exemplu conţinut care sprijină rasismul, provoacă ură sau încurajează provocarea unor pagube pentru un grup sau o persoană;

(b) molestează o altă persoană sau sprijină molestarea;

(c) are ca urmare crearea de „spam,” „scrisori în lanţ,” sau provoacă un număr mare de scrisori nedorite sau „spam”;

(d) distribuie informaţii voit false, sau informaţii care sprijină activităţi sau comportamente ilegale, amenintătoare, vulgare, compromiţătoare;

(e) copia ilegală şi/sau neautorizată a unor lucrări sprijinite de drepturile de autor („piraterie”) (indiferent dacă acest lucru este sau nu menţionat), cum ar fi de exemplu, dar nu în mod exclusiv, un program de calculator copiat, sau transmiterea unui link către acesta, informaţii privind păcălirea mecanismelor de protecţie împotriva copierii, transmiterea versiunii copiate videourilor, muzicii sau unui alt conţinut, sau linkuri care conduc la variantele pirat ale fişierelor cu filme sau muzică, sau linkuri spre fişiere cu conţinut copiat;

(f) conţine pagini sau imagini cu acces restricţionat sau pagini la care accesul se face doar prin parolă, sau pagini ascunse (care nu pot fi accesate prin linkuri de pe alte pagini accesibile);

(g) conţine material pornografic sau sexual, indiferent de forma acestuia;

(h) conţine materiale care folosesc sexual sau agresiv persoane sub 18 ani, sau publică date personale despre persoane sub 18 ani;

(i) oferă informaţii despre activităţi ilegale, inclusiv cumpărarea şi realizarea de arme ilegale, încălcarea drepturilor personale transmiterea sau crearea viruşilor informatici;

(j) publică cu scop comercial sau ilegal parola sau alte date personale ale utilizatorilor; şi începe activităţi de comercializare fără aprobarea prealabilă în scris a acestora inclusiv dar nu exclusiv competiţiile, jocurile de noroc, schimb de marfă, anunţuri şi sisteme de tip piramidal

(k) conţine sau contribuie la acestea sau sunt folosite în mod primar la asemenea tranzacţii: marfă de contrabandă, medicamente şi accesorii ilegale, produse furate şi produse care pot fi utilizate la furt, comerţ neautorizat cu acţiuni, servicii profesionale care necesită autorizaţia statului sau obiecte care nu pot fi concesionate; sau

(l) încalcă în alt mod prezentul Contract şi obligă pe BBROSA.

Serviciile pot fi utilizate doar cu respectarea tuturor legilor şi normativelor în vigoare. Utilizarea Serviciilor nu poate fi automatizată, de exemplu prin intermediul scripturilor, roboţilor şi a altora, pentru trimiterea de mesaje. Cu toate că BBROSA nu poate verifica comportamentul Utilizatorilor în afara Serviciilor, se consideră încălcarea regulilor dacă prin intermediul datelor obtinute din Servicii sunt hărţuite, compromise sau păgubite alte persoane, respectiv contactarea fără aprobarea anterioară a altor Utilizatori, prin trimiterea de anunţuri sau vânzări. Cu scopul protejării Utilizatorilor de asemenea anunţuri şi contactări BBROSA îşi rezervă dreptul de a limita numărul emailurilor şi a altor posibilităţi de comunicare de trimis în douăzeci şi patru de ore (24) (inclusiv şi distribuţia Conţinutului) la o valoare stabilită de către BBROSA.

 

7. FORMULAR DE MEMBRU, PROFILUL FIRMEI. Pentru autenticitatea datelor trecute pe Formularul de Membru şi conţinuturile ataşate Profilului dvs. de Firmă, sunteţi unicul responsabil, de aceea nu puteţi încărca informaţii care induc în eroare (false).

 

8.  DREPTURI DE AUTOR. Este interzisă încărcarea, distribuirea sau reproducerea în orice mod a oricărui material aflat sub protecţia drepturilor de autor, marcă sau alte informaţii protejate fără acordul scris prealabil al proprietarului. Fără restricţionarea celor anterioare, dacă credeţi că munca dvs. a fost copiată şi încărcată într-un mod care încalcă drepturile de autor, trimiteţi colegului care se ocupă de drepturile de autor, următoarele date: semnătura electronică sau fizică a persoanei desemnate de către proprietarul dreptului de autor; descrierea lucrării aflate sub protecţia drepturilor de autor, afectate de încălcarea drepturilor de autor conform declaraţiei; descrierea locului în care materialul afectat în mod presupus se regăseşte pe pagina Billbarter; adresa dvs., numărul de telefon şi adresa de e-mail: declaraţie scrisă în care declaraţi că utilizarea aflată în litigiu nu a fost aprobată de către proprietarul dreptului de autor, agentul proprietarului, sau legea; o declaraţie în care declară pe proprie răspundere, cunoscând urmările penale, că datele de mai sus sunt reale şi că dvs. acţionaşi în calitate de proprietar al drepturilor de autor, respectiv de mandant al proprietarului drepturilor de autor. 

 

 

9. CONŢINUTUL TERŢELOR PĂRŢI. Se poate întâmpla ca prin Servicii să aveşi acces la continutul provenit de la ceilalţi Utilizatori şi terţe părţi. Întrucât noi nu verificăm aceste conţinuturi, (a) acceptaşi că nu răspundem pentru aceste Conţinuturi, şi (b) nu garantăm precizia, potrivirea sau calitatea informaţiilor accesibile prin astfel de conţinuturi, apoi nu răspundem pentru Conţinuturile voluntare, recuzabile, imprecise sau ilegale puse la dispoziţie de către ceilalți utilizatori sau terţe părţi.

 

10. EXONERARE. În măsura legilor în vigoare dvs. exoneraţi BBROSA de orice obligaţie privind: (a) Conţinutul incorect sau imprecis încărcat la Servicii, indiferent de faptul că greşeala sau imprecizia a fost cauzată de un Utilizator al Serviciilor, de către un Utilizator Înregistrat sau de mijloacele alocate Serviciilor sau de programare; (b) comportamentul online sau offline al oricărui Utilizator al Serviciilor; (c) defecţiunile reţelei de telefonie, a sistemelor reţelelor de internet, problemele sau defecţiunile tehnice ale serverelor sau operatorilor, gestionarea e-mailurilor operatorilor de Conţinut din cauza problemelor tehnice ale internetului sau ale spaţiului web, combinaţia celor enumerate, inclusiv pagubele calculatorului utilizatorului şi/sau Utilizatorilor înregistraţi sau ale oricăror persoane, , cauzată de participarea la materialele legate de Servicii sau descărcarea acestora; (d) Conţinutul încărcat la Servicii, respectiv Conţinutul trimis de către Utilizatorul Înregistrat sau primit de către Utilizatorul Înregistrat, respectiv pierderile sau pagubele provocate de comunicarea online sau offline dintre utilizatorii şi/sau Utilizatorii înregistraţi ai paginii Billbarter; şi (e ) orice defecţiune, întrerupere, întârziere de funcţionare sau transfer, defecţiunea canalului de comunicare, respectiv  furturile, pierderile de date sau acces neautorizat întâmplat în timpul comunicaţiei utilizatorilor, şi/sau ai Utilizatorilor înregistraţi ai paginii Billbarter s.

 

11.COMUNICARE ELECTRONICĂ. Comunicarea dintre dvs. şi BBHZRT are loc pe cale electronică, ori cu utilizarea paginii Billbarter, ori în email, ori prin încărcarea de notificări de către BBROSA la Servicii sau prin contractarea dvs. în email. . Pentru realizarea cazurilor contractuale (a) sunteţi de acord că BBROSA comunică cu dvs. în formă electronică; şi (b) acceptaţi că toate condiţiile de utilizare, convenţiile, notificările, comunicările şi alte comunicaţii trimise de către BBROSA pe cale electronică corespunde aceloraşi criterii juridice ca şi forma scrisă a celor menţionate. Cele enumerate mai sus nu au efect asupra drepturilor care nu pot fi înstrăinate.  

 

12. DESPĂGUBIRI. Acceptaţi că veţi despăgubi şi veţi considera lipsit de responsabilitate pe BBROSA, filialele, asociaţii, funcţionarii, alţi parteneri şi angajaţi ai acestuia în cazul tuturor pierderilor, sarcinilor, revendicărilor (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor), produse de utilizarea diferită de Convenţie a Serviciilor şi din această cauză o terţă parte are revendicări faţă de BBROSA, şi/sau acestea provin din încălcarea Convenţiei, şi/sau în orice alte cazuri în care a încălcat garanţiile şi angajamentele enumerate mai sus.

 

13. ALTELE. Prezenta Convenţie constituie acordul privind utilizarea Serviciilor, încheiat între dvs.şi BBROSA. Dacă oricare dintre dispoziţiile Convenţiei devine nulă, celelalte părţi ale Convenţiei rămân valabile indiferent de acesta. Indiferent de cele menţionate aici, Convenţia nu are beneficiari terţe părţi şi nicio a treia parte (inclusiv şi ceilalţi Utilizatori Înregistraţi) nu dispune cu dreptul de executare al vreunui punct al Convenţiei. Dacă vreuna dintre dispoziţiile Convenţiei devine nulă sau de neexecutat, modificăm dispoziţia dată întrun mod cât mai corespunzător legilor locale, în timp ce restul dispoziţiilor Convenţiei rămâne neschimbat în vigoare. Dacă BBROSA nu exercită sau nu execută oricare dintre drepturile sau obligţiile stabilite în Convenţie, acesta nu se poate considera renunţarea la drepturi şi dispoziţii. Titlurile de capitol ale Convenţiei asigură lizibilitatea, fără a avea urmări juridice sau contractuale.

 

14. DREPTURI DE AUTOR/DATE DESPRE MARCĂ. Copyright © 2012 Toate drepturile sunt rezervate. Mărcile, simbolurile şi marcajele serviciilor (”Semne”) care apar la Servicii reprezintă proprietatea noastră sau a terţelor părţi. Utilizarea acestor semne fără acordul nostru prealabil scris, sau al acordului prealabil al terţei persoane date este interzisă.

 


Acțiune

© 2024 Billbarter RO S.A.