main_page
Regulamentul la Contul Electronic Cambie Barter


Regulamentul Comercial General al Billbarter Ro S.A . referitor la Contul Electronic Cambie Barter.

Activitatea Billbarter Ro S.A:

Billbarter RO S.A (BBROSA) oferă un portal comercial pe pagina de internet www.billbarter.com (“Billbarter”), care are printre servicii un sistem comercial (“Piaţa”), unde Utilizatorii înregistraţi îşi pot prezenta solicitările/ofertele. BBROSA asigură pentru Utilizatori ( sau Societate) ca prin intermediul sistemului Cont Electronic Cambie Barter (“CECB”), să-şi poată derula tranzacţiile comerciale pe baza remunerării CECB, parţial sau integral fără utilizare de numerar, prin Cambie Barter (“CB”). Transporturile şi serviciile produc relaţii juridice exclusiv doar între participanţii la caz, unde BBROSA figurează în mod exclusiv doar ca intermediar. CB nu poate fi preschimbat nici parţial, nici integral în numerar şi nici nu poate fi schimbat cu bani. BBROSA nu operează activităţi financiare.

Definiţia CB şi CECB:

Cu CB pot fi derulate tranzacţii de vânzare-cumpărare în circuit închis (între Utilizatorii înregistraţi), sau contravaloarea produsului/serviciului poate fi achitat în CB. Valoarea 1 CB este de 1 RON. Calcularea sumei CB avută la dispoziţie se efectuează pe aşa-numita ”Cont Electronic Cambia Barter (“CECB”). CECB seamănă cu un cont bancar online. Dispune de un cod de identificare unic, realizat doar pentru Utilizator, la care doar proprietarul are acces (respectiv, cel căruia îi permite), sumele CB pot fi transferate întrun al cont CECB şi se poate vira o limită de cumpărare CB. Soldul contului CECB arată limita de cumpărare CB a Utilizatorului în sistemul Billbarter, respectiv care sunt revendicările faţă de sistemul Billbarter.

Termeni legaţi de CECB:

- CECB: acea Cont electronic prin care suma CB avută la dispoziţia Utilizatorului este remunerată, asemănător unui cont curent bancar. Deschiderea este gratuită. Soldul iniţial este zero.

- Transfer: transferul sumei CB dintrun cont în altul, asemănător transferurilor de lei. Conturi şi sume de precizat identificabile prin aceiaşi factori de identificare.

- Cod CECB: un cod unic de identificare alcătuit din 18 caractere, cu combinaţia: AA-xxxxxxxx-xxxxxxxx. Două litere marchează ţara (RO), apoi 8 numere de identificare de două ori.

- Proporţie de acceptare CB: aceea proporţie pe care o stabileşte Utilizatorul, în ceea ce priveşte partea maximă de CB acceptată pentru produs/serviciu. (de ex. în cazul unui produs cu valoare de piaţă de 10.000 Ron proporţia de acceptare este de 40% =cumpărătorul este obligat să achite 6.000 Ron (prin transfer sau în numerar este deja decizie independentă) şi să transfere 4.000 CB în contul CECB al vânzătorului).

- Proporţia minimă de acceptare este de 20%, (cel ideal este de 50%), care poate fi setată la maxim 100%. 

- Loc de acceptare CB: o asemenea Societate care în oarecare proporţie acceptă CB în loc de Ron.

- Limită de achiziţionare CB: aceea sumă CB pe care BBROSA o pune la dispoziţia Utilizatorului în cazul în care acesta este considerat apt după Evaluare. Garanţia sumei este serviciul sau produsul Societăţii, deci munca proprie.

- Evaluare: activitatea realizată de Biroul Partener, în baza căruia BBROSA evaluează central Societatea.

- Oferta CB: produs/serviciu propriu încărcat de către Utilizatorii care deţin cont CECB şi acceptă CB, care poate fi achiziţionat cu CB. Este obligatoriu să se afişeze proporţia de acceptare a CB. Oferta apare în Piaţa CB şi poate fi filtrată după anumite condiţii.

- Cerere CB: Societăţile care deţin cont CECB şi dispun de sold CB de cheltuit pot stabili care sunt acele produse/servicii pe care le caută. Aceste apar, asemănător cu ofertă, în piaţa CB.

- Oferta de Afaceri CB: Cererea CB şi Oferta CB, împreună.

- Piaţa CB: Lista produselor şi serviciilor de primit, respectiv de oferit pentru CB. Aşadar, suprafaţă de reclamă gratuită pentru Utilizatori. Apoi aici se pot găsi şi Cupoanele Electronice de Cambie Barter (CECB).

- Propriile CCG ale Societăţii (Condiţii Contractuale Generale): societatea trebuie să stabilească condiţiile, termenele limită ale prestării şi proporţia, termenul până la care acceptă CB în schimb.

 

Punct de acceptare CB şi deschidere CECB in cazul Persoanei Juridice:

Acele Societăţi care doresc să accepte CB în schimbul unor servicii/produse, respectiv doresc să transforme CB-urile astfel primite în alte produse/servicii, trebuie să devină Locuri de primire CB, respectiv trebuie să-şi deschidă CECB.

Loc de acceptare al CB poate deveni aceea Societate, care:

- În calitate de Utilizator Înregistrat realizează profilul Societăţii pe portalul Billbarter,

- Profilul Societăţii a fost verificat,

- A stabilit proporţia de acceptare CB,

- A încărcat pe portalul Billbarter Condiţiile Contractuale Generale ale Societăţii,

- A acceptat prezentul Regulament Comercial referitor la CECB.

 

În cazul în care Punctul de acceptare CB nu primeşte plafon de Cumpărare-CB va putea cheltui doar aceea sumă CB pe care o primeşte în schimbul produselor sau serviciilor. BBROSA îl va prezenta în Profilul Companiei marcajul Punct de acceptare, îl amplasează în lista de căutări, iar oferta şi cererea va apărea în Piaţa-CB.

Punct de acceptare CB şi deschidere CECB in cazul Persoanei Fizice:

Acele Persoane Fizice care doresc să accepte CB în schimbul unor servicii / produse, respectiv doresc să transforme CB-urile astfel primite în alte produse/servicii, trebuie să devină Puncte de acceptare CB, respectiv trebuie să-şi deschidă CECB.

Condiţii de plată, comisioane:

Deschiderea CECB este gratuită. Utilizatorul va achita taxa de rulaj doar după sumele CB contabilizate pe CECB, conform următoarelor:

in cazul Persoanei Juridice:

- După intrările CB în contul Punctelor de acceptare CB (când Societatea îşi vinde produsul/serviciul) suma de 1% + TVA în Ron,

- După ieşirile/ virare din contul Puntelor de acceptare CB (când Societatea cumpără produse/servicii) suma de 5,95% + TVA în Ron,

in cazul Persoanei Fizice

 

- După ieşirile /virare din contul CECB (când Persoana Fizica cumpără produse/servicii) suma de 4% + TVA în Ron,

În cazul în care întro lună dată în contul Punctelor de acceptare CB nu are loc nici-o tranzacţie, BBROSA va putea calcula suma de 0,5% + TVA după suma de CB aflată în cont în ultima zi a lunii.

 

BBROSA trimite Utilizatorului, până pe data de 15. a fiecărei luni lista de tranzacţii a lunii precedente, respectiv notificarea de plată aferentă taxei de rulaj. Utilizatorul este obligat să achite suma totală de pe notificare în contul bancar menţionat pe notificare, în termen de 8 zile de la data emiterii. 

Dacă Utilizatorul contestă suma trecută pe notificarea actuală, este obligat să iniţieze programarea clarificării în termen de 3 zile lucrătoare la serviciul clienţi al BBROSA.

În ziua următoare intrării sumei (dacă această zi este sfârşit de săptămână sau zi nelucrătoare, atunci în ziua lucrătoare imediat următoare) BBROSA trimite prin email factura originală a Utilizatorului. 

Dacă contul curent al Utilizatorului arată creanţe în ultima zi a lunii în curs, BBROSA are dreptul sistării CECB şi limitării accesului Utilizatorului la portalul Billbarter.

În cazul plăţii întârziate BBROSA percepe o penalizare anuală de 20%.

Tranzacţii CECB, acte contabile:

BBROSA conduce CECB al Utilizatorului, respectiv asigură derularea, efectuarea, evidenţa tranzacţiilor sigure de transfer din cont. CECB este accesibil online, unde poate fi zilnic interogat şi pot fi listate documente contabile. După valorificarea în CB pe CECB, Utilizatorul este obligat să achite autorităţilor impozitele şi taxele de orice tip aferente tranzacţiilor individuale.

Solicitarea Plafonului de Cumpărare CB (“Plafon”)in cazul Persoanei Juridice:

Utilizatorul poate solicita la BBROSA sau la Birourile Partenere asigurarea Plafonului. Plafonul se poate acorda exclusiv Utilizatorilor Evaluaţi. 

Pentru Evaluare reprezentantul Societăţii trebuie să se prezinte personal la biroul BBROSA (sau în biroul Partener), unde după completarea întrebărilor de evaluare şi a adatelor firmei, BBROSA verifică solicitarea de plafon a Societăţii, situaţia financiară şi garanţiile livrării.

Evaluarea Societăţii si Plafonul de Cumpărare CB (doar în cazul Plafonului de Cumpărare CB) In cazul Persoanelor Juridice:

Condiţia asigurării plafonului in anumite cazuri necesita prezentarea personală a persoanei cu drept de semnătură din partea Societăţii la Biroul Partener al BBROSA sau la biroul operativ al BBROSA. La birou, în numele BBROSA reprezentantul Biroului Partener înregistrează datele publice ale Societăţii, respectiv alte informaţii comerciale confidenţiale, legate de Societate.

În baza informaţiilor primite BBROSA realizează evaluarea de risc a Societăţii, despre care BBROSA va informa Societatea în termen de 5 zile lucrătoare – de la data înregistrării evaluării -.

În anumite cazuri evaluarea se poate realiza si online, prin complectarea cereri de evaluare si trimiterea documentelor care au fost cerute

Pentru documentele necesare acordarii credutului in CB, Utilizatorul trebuie sa se informeze de la biroul central BBROSA sau de la Partener zonal.

 

Dacă Societatea acceptă Plafonul stabilit prin Evaluare, BBROSA întocmeşte Acordul Cadru de Achiziţionare CB ”Acord Cadru”. După semnarea autorizată a Acordului Cadru BBROSA alocă Plafonul stabilit, sub formă de CB pe CECB al Societăţii.

BBROSA are dreptul de a refuza acordarea Plafonului sau poate revoca Plafonul.

Evaluarea Societăţii se realizează contra taxei anuale de 200 Ron + Tva. Taxa de evaluare a Societăţii este facturată de către Biroul Partener, pentru Societate, în momentul înregistrării datelor, iar acesta va fi achitat în numerar la casieria Biroului Parteneri. Achitarea Taxei de Evaluare a Societăţii este independentă de asigurarea Plafonului sau de realizarea Acordului Cadru dintre Societate şi BBROSA.

Taxa de evaluare a Societăţii poate fi facturat si de BBROSA in iar acesta va fi achitat numai prin transfer bancar.

Solicitarea si valoarea Plafonului de Cumpărare CB in cazul Persoanelor Juridice:

Conform condiţiilor unice stabilite în Acordul Cadru.

Valoarea creditata este intre 7.500-150.000 CB

Condiţiile de acordare CB, si comisioanele Plafonului de Cumpărare CB in cazul Persoanelor Juridice:

Înainte de virarea Plafonului, Societatea trebuie să achite în Ron un comision al Plafonului solicitat, respectiv 4% din valoarea de CB-urile care urmeaza sa fie virate pe CECB.

Societatea caruia a fost acordat ca si credit valoarea de CB din partea BBROSA, nu va plati comision in urma rulajului de CB in contul de CECB, pana la restituirea valori de CB care a fost acordatla. Deci valoriile de CB intrate in cont sau iesite nu vor genera nici un fel de comision.

Dacă una dintre facturile emise catre Utilizator intră în întârziere mai mare de 60 zile, BBROSA are dreptul de a rezilia Acordul Cadru, si /sau sistarea CECB, sau al intregului cont de Utilizator

În cazul întârzierii plăţii, BBROSA va calcula penalizări în valoare de 20%.

Utilizarea Plafonului de Cumpărare CB:

Termenul de expirare al repuneri Plafonului este 1 an, care poate fi prelungit maxim de două ori, prin repetarea Evaluării şi achitarea taxelor Plafonului. Până la expirarea termenului creditarii, suma creditata si transferate in cont trebuie repuse prin vanzare de produse si servicii, sau soldul CECB trebuie modificat spre valori pozitive.

Reîncărcarea Plafonului de Cumpărare CB:

Suma CB cheltuită din credit va figura pe CECB în partea negativă, a creanţelor. După ce se vor face cumpărături de la Societate, pe CECB vor intra CB-uri, minusul va ”scădea”, aşadar va oferi produse sau servicii în locul sumei cheltuite. Acest fenomen este denumit reîncărcare, adica când soldul este mişcat dinspre negativ înspre zero. Dacă Societatea a cheltuit creditul solicitat în CB, va putea efectua din nou plati in CB dacă în contul său intră o sumă CB(Plafon rulat).

Solicitarea si valoarea Plafonului de Cumpărare CB in cazul Persoanelor Fizice:

Conform condiţiilor unice stabilite în Acordul Cadru.

Valoarea creditata este intre 1.500 - 75.000 CB

Condiţiile de acordare CB, si comisioanele Plafonului de Cumpărare CB in cazul Persoanelor Fizice:

 

Condiţia asigurării plafonului in anumite cazuri necesita prezentarea personală a persoanei care doreste acesta la Biroul Partener al BBROSA sau la biroul operativ al BBROSA. La birou, în numele BBROSA reprezentantul Biroului Partener înregistrează datele publice ale Persoanei Fizice, respectiv alte informaţii confidenţiale, legate de Persoana Fizica.

 

În baza informaţiilor primite BBROSA realizează evaluarea de risc a Persoanei Fizice, despre care BBROSA va informa Persoana Fizica în termen de 5 zile lucrătoare – de la data înregistrării evaluării -.

 

În anumite cazuri evaluarea se poate realiza si online, prin complectarea cereri de evaluare si trimiterea documentelor care au fost cerute.

 

Pentru documentele necesare acordarii credutului in CB, Utilizatorul trebuie sa se informeze de la biroul central BBROSA sau de la Partener zonal.

 

Dacă Persoana Fizica acceptă Plafonul stabilit prin Evaluare, BBROSA întocmeşte Acordul Cadru de Achiziţionare CB ”Acord Cadru”. După semnarea autorizată a Acordului Cadru BBROSA alocă Plafonul stabilit, sub formă de CB pe CECB al Persoanei Fizice.

 

BBROSA are dreptul de a refuza acordarea Plafonului sau poate revoca Plafonul.

 

Condiţiile de Evaluare pentru acordare CB, si comisioanele Plafonului de Cumpărare CB in cazul Persoanelor Fizice:

 

Evaluarea Persoanei Fizice se realizează contra taxei anuale de 100 Ron + Tva. Taxa de evaluare a Persoanei Fizice este facturată de către Biroul Partener, pentru Utilizator, în momentul înregistrării datelor, iar acesta va fi achitat în numerar la casieria Biroului Parteneri. Achitarea Taxei de Evaluare a Persoanei Fizice este independentă de asigurarea Plafonului sau de realizarea Acordului Cadru dintre Societate şi BBROSA.

 

Taxa de evaluare a Persoanei Fizice poate fi facturat si de BBROSA in iar acesta va fi achitat numai prin transfer bancar.

 

Persoana Fizica va plati un comision de 4%+ TVA din valoarea de CB pe care a virat in momentul utilizari.

 

Adica Persoana Fizica caruia a fost acordat ca si credit o valoare de CB din partea BBROSA, va plati comision in urma valoriilor platite in CECB, adica dupa valoriile utilizate in monentul virarii acestora.

Valoriile de CB intrate in cont nu vor genera nici un fel de comision

 

Dacă una dintre facturile emise catre Utilizator intră în întârziere mai mare de 60 zile, BBROSA are dreptul de a rezilia Acordul Cadru, si /sau sistarea CECB, sau al intregului cont de Utilizator

 

În cazul întârzierii plăţii, BBROSA va calcula penalizări în valoare de 20%.

 

Utilizarea Plafonului de Cumpărare CB:

 

Termenul de expirare al repuneri Plafonului este 1 an, care poate fi prelungit maxim de două ori, prin repetarea Evaluării şi achitarea taxelor Plafonului. Până la expirarea termenului creditarii, suma creditata si transferate in cont trebuie repuse prin vanzare de produse si servicii, sau soldul CECB trebuie modificat spre valori pozitive.

 

Reîncărcarea Plafonului de Cumpărare CB:

 

Suma CB cheltuită din credit va figura pe CECB în partea negativă, a creanţelor. După ce se vor face cumpărături de la Societate, pe CECB vor intra CB-uri, minusul va ”scădea”, aşadar va oferi produse sau servicii în locul sumei cheltuite. Acest fenomen este denumit reîncărcare, adica când soldul este mişcat dinspre negativ înspre zero. Dacă Societatea a cheltuit creditul solicitat în CB, va putea efectua din nou plati in CB dacă în contul său intră o sumă CB(Plafon rulat).

 

Utilizarea CB:

 

In momentul creari contului de CB al unui Utilizator trebuie complectat un cod de securitate ( un cod PIN ), alcatuit din 6 cifre care va fi folosit la semnarea ordinelor de plata emise.

 

Din acest cod de 6 cifre sistemul va solicita ori de cate ori este efectuat o plata, un virament, doar 3 caractere fiind folosite la identificarea corecta a Utilizatorului.

 

Acest cod trebuie tinut secret fata de alti Utilizatori, BBROSA nu raspunde pentru furtul sau pierderea codului de securitate, al Utilizatorului.

 

Utilizatorii Billbarter au dreptul să achiziţioneze produsele/serviciile a altor Utilizatori înregistrati în sistemul Billbarter, în conformitate cu acordul încheiat între Utilizatori, cu utilizarea parţială sau fără utilizarea numerarului.

 

În schimb Utilizatorul va oferi propriile produse/servicii pentru ceilalţi Utilizatori.

 

Utilizatorul se obligă să deservească clienţii sosiţi din sistemul Billbarter cu servirea corespunzătoare clienţilor care sosesc cu numerar, la preţurile practicate conform listei de preţuri.

 

Utilizatorii iau act de faptul că CB-urile pot fi folosite exclusiv în sistemul Billbarter, în modul în care Locurile de Primire CB o fac posibilă, scutind în acest fel BBROSA de orice responsabilitate privind despăgubirile solicitate în acest sens. 

Părţile stabilesc că pentru prestarea serviciilor prezentate pe CECB, către Cumpărători, responsabilitatea îi revine în mod exclusiv Utilizatorului.

 

Stergerea contului adica inchiderea contului de Cambia Barter.

 

Utilizatorul Persoana Juridica sau Persaoana Fizica trimite o instiintare la adresa de email al BBROSA adica ro@billbarter.com, prin care solicita inchiderea contului.

Inchiderea contului de utilizator o poate cere fara explicatii, si fara taxe, sau comisioane.

Valoriile de CB care se afla in cont trebuie cheltuite inaintea inchideri contului si facturiile proforme emise pentru comisioanele ce apar in urma rulajului trebuie achitate catre BBROSA.

Contul de CB trebuie sa fie zero.

 

Caracterul unitar al contractului

 

Drepturile şi obligaţiile Regulamentului Comercial General al BBROSA şi al Regulamentului CECB sunt prioritare faţă de orice altă convenţie, astfel în special faţă de Condiţiile Contractuale Generale ale Societăţii, excepţie cazul în care nu se stabileşte altfel de către BBROSA în acest sens.

 

Dreptul competent şi rezolvarea litigiilor

 

În privinţa Regulamentului Comercial General şi al prezentului Regulament al CECB se consideră competent dreptul Republicii Romane, în ceea ce priveşte litigiile dinte părţi, se stabileşte competenţa Tribunalului Oraşului Targu Mureş.


Acțiune

© 2024 Billbarter RO S.A.