main_page
Baza legala HONEM

S.C. Billbarter RO S.A. nu asigura servicii financiare de plata, de decontare sau de compensare. Utilizand serviciul HONEM se vor identifica circuite de compensare potrivite companiei dvs. Totodata, BILLBARTER RO SA ofera consultatii privind respectarea legislatiei in vigoare in domeniul compensarii Aplicarea prevederilor

H.G. nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice,

O.U.G. nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata,
Legea nr. 94/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata,
Legea nr. 211/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata 

Prin intermediul HONEM nu se realizeaza o plata efectiva a creantei, astfel nu îi sunt aplicabile prevederile OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Teme recomandate:

Acțiune

© 2024 Billbarter RO S.A.