main_page
Centru de ajutorServiciu clienti >:>:
Cambia Barter

001.Ce este Cambia Barter (CB)?

Ce este Cambia Barter (CB)?

Este un mijloc de plată digital, asemănător cu un „tichet”care se poate utiliza numai pe pagina Billbarter. Nu există decât sub formă electronică, prin urmare nu se poate falsifica. Companiile care acceptă CB - urile şi ofertele lor, le pot accesa acestea numai pe pagina Billbarter. Cambia Barterul, ca mijloc de plată nu se poate folosi decât între companiile afiliate paginii Billbarter, în altă parte nu se poate utiliza.

002. Cine eliberează CB?

Cine eliberează CB?

CB este eliberat de S.C. Billbarter RO S.A. (BBROSA) a cărui piaţă este Platforma-CB din pagina Billbarter.com (Billbarter) operată de S.A. Aceasta funcţionează ca o suprafaţă economică online închisă. Evidenţa şi decontarea CB-urilorse regăseşte în profilul individual al companiilor afiliate, de pe pagina web.

003. Ce este pagina Billbarter?

Ce este pagina Billbarter?

Pagina Billbarter este o suprafaţă de pe internet a cărei scop este gruparea companiilor în comunităţi sub egida relansării economiei româneşti. Pagina oferă mai multe servicii, care au drept scop  rezolvarea problemei din ce în ce mai grave a datoriilor cu care se confruntă mai toate companiile europene, dar în acelaşi timp stabilizarea funcţionării, crearea lichidităţilor precum şi obţinerea de resurse şi facilitarea finanţărilor.

Cambia Barterul (CB) a fost înfiinţat în interesul de a realiza acest scop. Companiile, între ele, îşi plătesc serviciile cu ajutorul CB, în proporţie stabilită anterior, ceea ce nu înseamnă altceva decât că valoarea produselor sau serviciilor solicitate se plătesc reciproc prin muncă.

Cealaltă inovaţie a paginii este sistemul de compensare a datoriilor HONEM, în care companiile îşi pot folosi creanţele la stingerea datoriilor. Sistemul acesta care funcţionează în spiritul barterului, este capabil să facă schimbul între companii străine între ele, cu discreţie totală, eliminând astfel lipsa de informaţii şi neîncrederea apărută din cauza concurenţei. Utilizatorii CB -ului au posibilitatea de a-şi plăti datoriile prin muncă, astfel ajutând la desfiinţarea cercurilor vicioase ale datoriilor. 

004. Ce este Contul Electroni CB („CECB”)?

Ce este Contul Electroni CB („CECB”)?

Este un cont electronic prin care se face decontarea sumei de CB care stă la dispoziţia companiei, asemenea unui cont bancar. Deschiderea este gratuită. Soldul iniţial este zero.

005. Ce este Contractul CECB?

Ce este Contractul CECB?

Este acea înţelegere, care se realizează între companie şi BBROSA, în cazul în care compania doreşte să devină Punct de Acceptanţă, doreşte să deschidă CECB sau solicită Fond-CB. În cazul în care îşi deschide cont (devine Punct de Acceptanţă), va accepta contractul online. Dacă solicită Fond-CB, va trebui să se deplaseze până la primul birou partener pentru Calificare.

006. Cum puteţi obţine CB?

 Cum puteţi obţine CB?

 • În caz de cumpărare, compania o va accepta ca mijloc de plată
 • În cazul în care încă nu are CB, BBROSA îi va pune la dispoziţie un fond cheltuibil („Fond-CB”) pe caRE îl va achita prin muncă, iar plata primită pentru aceasta îi va stinge datoria şi îi va face balanţa CB cu zero. Fondul-CB este scutit de dobânzi.

007. Cum se poate utiliza CB?

Cum se poate utiliza CB?

Soldul CB deţinut de companie se poate verifica pe pagina Billbarter. Plata cu CB se face asemenea unui cont virtual. În caz de plată o companie va vira suma CB dorită în contul virtual al celeilalte companii, care se va scădea din contul ei. Plata se va efectua în raport cu RON, deci o CB corespunde cu un RON. În caz de cumpărare proporţia CB faţă de RON va fi definită în avans de către compania acceptantă. Cumpărătorul va plăti XX % din preţul de cumpărare  în CB, restul în RON.

 

009. Ce este Cerere/Oferta-CB?

 Ce este Cererea-CB?

Utilizatorii înregistraţi pot specifica produsul/serviciul pe care doresc să-l cumpere fie cu tichet fie cu CB. Ofertele vor apărea pe Platforma CB. 

Ce este Oferta-CB?

Este oferta proprie de marfă/serviciu încărcată de către toate Punctele de Acceptanţă care deţin conturi CECB sau TECB, care se pot cumpăra contra CB. Oferta apare în Platforma CB, se poate filtra după diferite criterii.

Ce este oferta de afaceri CB?

Împreună Cererea-CB şi Oferta-CB

011. Ce este Platforma-CB?

Ce este Platforma-CB?

Este o suprafaţă online unde se desfăşoară negocierea cu CB. Aici fiecare companie are posibilitatea să-şi vizualizeze serviciul oferit, proporţia în care acceptă CB şi de ce servicii ar avea nevoie. În afara acestor platforme de vizualizare companiile mai au la dispoziţie:

 • Flux de informaţii (gratuit)
 • Reclamă evidenţiată (gratuit în funcţie de taxa de afiliere)

012. Cine poate deveni Punct de Acceptare CB?

Cine poate deveni Punct de Acceptare CB?

Compania care acceptă CB în loc de RON dar nu are Fond-CB de Cumpărături.

 

013.Ce este proporţia de acceptare CB?

Ce este proporţia de acceptare CB?

Este proporţia  definită de utilizator în care acceptă CB pentru produsul/serviciul său. (De exemplu în cazul unui produs/marfă în valoare de 100.000 RON, proporţia de 40%= cumpărătorul este obligat să plătească 60.000 RON în bani (virament sau numerar, după plac) şi 40.000 de CB trebuie virat în contul CB al vânzătorului.) Proporţia minimă de acceptare CB este de 20% (în caz ideal 50%), care se poate fixa la maxim 100%. 

014. Cum pot să devin Punct de Acceptare CB?

 Cum pot să devin Punct de Acceptare CB?

 • Înregistrare gratuită
 • Înfiinţare profil firmă
 • Verificare firmă (virament 11 RON)
 • Descărcare convenţie Punct de Acceptanţă, semnare, trimitere prin poştă la adresa BBROSA:

540045 TIRGU MURES, STR. Arany János nr 42/A Jud MURES Tel: +40 (372) 740509

 • Completarea CCG (condiţii contractuale generale) individuale, pe bază de model online
 • Contractul este valabil împreună cu CCG!

Devenirea de Punct de Acceptanţă este GRATUITĂ!

015. Ce este Fondul de Cumpărarei-CB?

Ce este Fondul de Cumpărături-CB?

Aceea sumă de CB care se pune la dispoziţia companieie de către BBROSA, în cazul în care aceasta se dovedeşte potrivită în urma Calificării. Garanţia sumei o prezintă serviciile sau marfa companiei, deci propria muncă. 

016. Ce este Contractul Cadru-CB?

 Ce este Contractul Cadru-CB?

Acea înţelegere care ia naştere între companie şi BBROSA şi care fixează condiţiile Fondului de Cumpărături-CB.

017. Ce înseamnă Calificare?

Ce înseamnă Calificare?

Calificarea este evaluarea companiei pe baza Fişei de Calificare care va fi completat de către reprezentantul companiei în Biroul Partener. Pe baza datelor furnizate, BBROSA va aprecia dacă compania este potrivită pentru primirea Fondului-CB solicitat. Taxa de Calificare se plăteşte la întâlnirea personală, care este 285 RON+TVA. Este valabilă timp de un an. 

018. În concluzie, la ce se poate folosi CB-ul ?

În concluzie, la ce se poate folosi CB-ul ?

 • Puteţi plăti cu CB, fără să luaţi credite şi să rambursaţi această sumă în bani sau s-o restituiţi cu dobânzi. Astfel creşte lichiditatea firmei, obţineţi capital cu ajutorul cărora vă puteţi dezvolta fără resurse financiare.
 • În cazul în care acceptaţi CB, suma primită o puteţi folosi atunci când aveţi nevoie, nu se pierde, nu îi scade valoarea.
 • Vă puteţi achita datoriile prin muncă, nu trebuie să le plătiţi.

 

019. Contabilizarea Cambii Barterelor

Contabilizarea Cambii Barterelor la firme

 • sursa de obtinere cambie barter:

         
          - prin "creditare" din partea Billbarter RO:   

  
                                    5328 "Alte valori" =  462 "Creditori diversi"

          - prin venit inregistrat in caz de nerambursare -
                                    5328 "Alte valori" =  7588 "Alte venituri din exploatare"  -

         - prin incasare de la clienti:
                                    5328 "Alte valori"   =  411 "Clienti"  (50-80%)
                                    5121 "Banci"           =  411 "Clienti" (diferenta)
 

 • utilizare cambie barter:

 
        - plata furnizor:
                                   401 "Furnizori"   =  5328 "Alte valori"
Soldul contului 5328 "Alte valori" va arata intotdeauna  valoarea cambiilor barter detinute de companie.

020. Cui pot oferi credit in Cambia Barter?

Cui pot oferi credit in Cambia Barter?

 • Firmelor care au capacitate pentru comenzi noi,
 • Firmelor care resurse nu au dar au nevoie de produse ori servicii noi, valoarea cărora ar plăti-o prin muncă,
 • Firmelor care ar face ceva pentru relansarea economiei,
 • Firmelor care se luptă cu datoriile, dar din cauza creanţelor nu le pot plăti,
 • Firmelor care au capacităţi libere şi şi-ar plăti datoriile prin muncă.

Informaţii generale

Ce avantaje am dacă folosesc pagina Billbarter.com?

Ce avantaje am dacă folosesc pagina Billbarter?

Pagina Billbarter este o platformă de pe internet a cărei scop este gruparea companiilor în comunităţi sub egida relansării economiei româneşti. Pagina oferă mai multe servicii, care au drept scop  rezolvarea problemei din ce în ce mai grave a datoriilor cu care se confruntă mai toate companiile europene, dar în acelaşi timp stabilizarea funcţionării, crearea lichidităţilor precum şi obţinerea de resurse şi facilitarea finanţărilor.

Prin utilizare sistemului HONEM, creanţele vă vor folosi la reducerea datoriilor. (Vezi) Ce avantaje am dacă folosesc sistemul HONEM?

Cu ajutorul Cambiei barter se poate rezolva dintro dată reducerea datoriilor, recuperarea creanţelor şi obţinerea resurselor. 

În momentul de faţă care sunt serviciile pe care le pot utiliza pe pagina Billbarter.com?

În momentul de faţă care sunt serviciile pe care le pot utiliza pe pagina Billbarter.com?

Sunt disponibile următoarele servicii:

 • Sistemul HONEM ( Sistem de stingerea creantelor )
 • Sistem de Cambie Barter ( Fond de Cambie Barter )

- fluxuri de mesaje şi ştiri
- căutare firme
- publicitate
- oferte Cambia Barter
- creare relaţii comerciale

Lista de preturi

RCG

Regulamentul Comercial General Billbarter Ro S.A

 

Aria de aplicare

 

Billbarter Ro S.A (BBROSA) oferă un portal comercial de internet pe pagina de web www.billbarter.com ("Billbarter"). Pe pagina Billbarter se regăsesc diferite servicii online. Printre acestea se regăsesc de exemplu: realizarea unui profil personal, sau a unui profil al firmei, sistemul de reglare a datoriilor HONEM bazat pe compensarea facturilor (”HONEM”), Sistemul Electronic de Factură Electronică Cambie Barter (”CECB”), Sistemul de Cupon Electronic Cambie Barter (”CECB”), sistem de reclame, sistem de construire relaţii, ştiri, chat, încărcarea de diferite materiale media, de exemplu fotografii, texte. Cei care utilizează serviciile oferite de către BBHZRT şi utilizatorii paginii Billbarter figurează sub denumirea de "Utilizator". Mai departe în Regulamentul Comercial General ("RCG") prin ”Servicii” se vor înţelege Serviciile oferite de BBROSA.

 

BBROSA îşi oferă Serviciile Utilizatorilor Serviciilor, exclusiv pe baza RCG de mai jos şi a anexelor acestuia. Regulamentul Comercial General al Utilizatorului nu constituie parte a prezentului contract, excepţie cazul în care BBROSA este de acord în scris în mod expres cu acest lucru.

 

RCG de mai jos reglementează utilizarea portalului comercial Billbarter, respectiv al Serviciilor oferite de BBROSA. Utilizarea este posibilă în primul rând prin intermediul calculatorului personal, prin internet, accesibil prin telefon, linie de abonament ISDN sau DSL, respectiv altă conexiune similară. Apoi există posibilitatea utilizării ”offline” a anumitor Servicii care funcționează pe pagina Billbarter, prin contactarea partenerilor contractuali ai BBROSA. Datele de contact ale partenerilor contractuali se regăsește pe pagina Billbarter, la meniul”Reţeaua Naţională de Parteneri”. 

 

 

Obiectul RCG nu îl reprezintă problemele legate de utilizarea liniilor, respectiv conectarea la paginile web, Serviciile online sau produsele de programe operate de terţe persoane (browser, software de accesare), întrucât aceste servicii nu sunt furnizate de către BBROSA.

 

 

Utilizator

Orice persoană (”Utilizator”) care în momentul înregistrării a îndeplinit vârsta de 18 ani şi acceptă prezentul RCG are dreptul utilizării. 

Prin înregistrarea necesară utilizării Serviciilor Utilizatorul certifică în mod expres majoratul, capacitatea de tranzacţionare juridică şi competenţa.

 

Obiectul contractului, utilizarea Serviciilor şi modificarea

 

BBROSA face posibil ca în limita posibilităţilor tehnice şi de funcţionare existente, Utilizatorul să utilizeze Serviciile furnizate.

 

Serviciile au scop comercial exclusiv.

 

La Servicii BBROSA pune la dispozitie informaţiile necesare setării Billbarter şi astfel face posibilă  printre altele ca  Utilizatorul să poată încărca printre altele informaţii publice şi confidenţiale, date de facturare în reţea, să realizeze profilul personal şi cel al firmei, care pot fi accesibile şi pentru ceilalţi Utilizatori ai Serviciilor cât şi pentru terţe persoane. Apoi prin Serviciile Billbarter Utilizatorul are posibilitatea de a comunica cu terţe  persoane, respectiv să împartă fotografii, înregistrări video sau alte materiale media, să publice comentarii.

Utilizarea devine posibilă prin faptul că BBROSA pune la dispoziţie online aplicaţiile necesare participării prin adresa URL aferentă Serviciilor. BBROSA îşi rezervă dreptul de a pune în circulaţie comercială Serviciile – după caz, şi cu alte funcţii – şi pe suport de date.

 

Utilizarea Serviciilor este permisă doar acelor persoane care anterior, prin înregistrare au înfiinţat un Contal  Utilizatorului ("Contul Utilizatorului"). Acest Cont al Utilizatorului poate fi realizat pe portalul Billbarter. Contul de Utilizator înregistrat pe portalul Billbarter îndreptăşeşte Utilizatorul la utilizarea Serviciilor în conformitate cu condițiile din prezentul RCG şi anexele.

Utilizatorul nu poate dezvălui terţelor persoane datele aferente Contului de Utilizator.  Este exclusiv datoria Utilizatorului să păstreze caracterul confidenţial şi siguranţa Contului de Utilizator, apoi Utilizatorul răspunde pentru toate activităţile desfăsurate în Contul Utilizatorului sau prin Contul său. Utilizatorul este obligat să notifice neîntârziat BBROSA despre orice acţiune care afectează siguranţa Contului de Utilizator. BBROSA nu este responsabil pentru pagubele rezultate din utilizarea neautorizată a Contului de Utilizator.

 

Înregistrarea, adică solicitarea deschiderii unui Cont de Utilizator se realizează prin completarea unui formular de înregistrare şi comunicarea diferitelor informaţii necesare.  Utilizarea Serviciilor este permisă din momentul în care BBROSA a înfiinţat un Cont de Utilizator propriu pentru Utilizator. Utilizarea anumitor Servicii poate fi condiţionată de aprobare individuală/verificare sau acceptarea unor condiţii contractuale suplimentare. Atenţionarea şi indicaţiile î acest sens vor fi comunicate Utilizatorului înainte de utilizarea Serviciului.

 

Utilizatorul se obligă ca în timpul înregistrării, respectiv prin utilizarea Billbarter să comunice date precise, actuale şi complete (”Date de Înregistrare”, ”Profilul Societăţii”), apoi se obligă să actualizeze permanent aceste date, să le modifice în caz de nevoie pentru ca acestea să rămână mereu exacte, actuale şi complete. 

 

Un Utilizator poate înfiinţa un singur Cont de Utilizator. Încălcarea restricţiei de înregistrare multiplă poate avea ca urmare excluderea imediată şi definitivă a Utilizatorului.

 

După înfiinţarea Contului de Utilizator Utilizatorul poate utiliza Serviciile prin deschiderea portalului Billbarter sau al adresei URL corespunzătoare şi se loghează.

 

Utilizarea Serviciilor este permisă exclusiv prin utilizarea unor browsere de internet. Este interzisă utilizarea unor programe (boturi, macrouri) care au ca scop regenerarea, descărcarea sau evaluarea serviciilor, elementelor Serviciilor sau al conţinutului de materiale amplasate pe platforma Billbarter, sau phisingul. 

Este interzisă utilizarea bugurilor programării şi/sau a greselilor în scopuri personale. Dacă Utilizatorul află ceva despre o greşeală sau descoperă singur una, trebuie să notifice acest lucru în email.

 

Utilizatorul nu poate solicita deschiderea unui Cont de Utilizator sau la publicarea unor eventuale conţinuturi pe pagina Billbarter. 

 

BBROSA efectuează permanent actualizarea, ajustarea, dezvoltarea şi modificarea Serviciilor. În conformitate cu acestea Utilizatorul primeşte dreptul de a utiliza Serviciile în versiunea lor actuală.

 

Majoritatea Serviciilor este gratuită în versiunea de bază. Anumite posibilităţi sunt disponibile doar pentru Utilizatorii care plătesc pentru ele.  Acel Serviciu este gratuit în a cărei descriere Serviciul dat este gratuit.

 

Utilizatorul nu poate solicita să rămână în vigoare versiunea Serviciilor valabilă în momentul contractării.  BBROSA îşi rezervă dreptul sistării unui anumit Serviciu în orice moment, fără argumentare. În baza deciziei individuale Utilizatorul poate solicita ca taxele eventual achitate în avans să fie compensate, respectiv, poate solicita de la BBROSA restituirea taxelor achitate în avans. Acest lucru nu afectează dreptul Utilizatorului de a rezilia imediat contractul privind serviciile care nu mai sunt disponibile. Utilizatorul nu poate avea solicitări suplimentare, excepţie cazul în care prezentul RCG conține dispoziţii diferite. 

 

 

Ofertă de contractare şi semnarea contractului

 

Prin completarea formularului necesar la înregistrare, Utilizatorul depune o ofertă de contractare cu valabilitate obligatorie privind utilizarea Serviciilor (aşa-numita ”Cerere de Utilizator”). Pentru acesta trebuie să completeze complet şi corect toate rubricile menționate ca fiind câmpuri obligatorii pe formularul de înregistrare.

 

Între BBROSA şi Utilizator se realizează un contract în momentul în care Billbarter acceptă Cererea Utilizatorului. Acceptarea solicitării are loc ori prin comunicat ferm, ori cu ocazia primei livrări de către Billbarter. 

 

Intrarea Cererii Utilizatorului este confirmată imediat pe cale electronică de către BBROSA la adresa de email menționată de către Utilizator. Această confirmare de primire nu înseamnă acceptarea obligatorie a Cererii Utilizatorului. Însă confirmarea de primire poate fi atașată unei declaraţii de acceptare.

 

Durata contractului este nedeterminată, putând fi reziliată de către oricare dintre părţi cu un termen de preaviz de 15 zile.

 

Rezilierea contractului: Dacă Utilizatorul a încălcat, sau BBROSA poate presupune că nu a repsectat dispoziţiile prezentului RCG împreună cu anexele, BBROSA are dreptul, fără a notifica Utilizatorul: (i) să rezilieze prezenta Convenţie şi/sau să închidă Contul Utilizatorului, iar Utilizatorul este responsabil până în data închiderii, inclusiv ziua închiderii, pentru achitarea  tuturor sumelor apărute şi scadente în privinţa Contului de Utilizator; şi/sau (ii) împiedică/restricţionează accesul la pagina Billbarter (sau orice parte a acestuia).

 

Accesibilitate

 

BBHZRT garantează accesibilitatea Serviciilor în procent de 90 % (nouăzeci la sută), ca şi valoare medie anuală.  Excepţii reprezintă acele perioade în care serverele Billbarter sau ale operatorului nu sunt accesibile prin internet din motive tehnice sau de altă natură, independente de BBROSA (de ex. forţă majoră, defecţiuni cauzate de terţe persoane, etc.), respectiv acele perioade în care sunt executate lucrările periodice de întreţinere. Acest lucru nu afectează responsabilitatea BBROSA dacă motivul inaccesibilităşii Serviciilor este imprudenţa sau grava neglijenţă. BBROSA poate limita accesul la Servicii în cazul în care acest lucru este necesar pentru siguranţa funcţionării reţelei, menţinerea integrităţii reţelei, dar în special pentru evitarea defecţiunilor grave care ar putea tulbura reţeaua, sofware-ul sau datele stocate.

 

 

Accesarea şi acceptarea RCG, modificări, notificări ulterioare, contactarea prin Utilizator

 

Prin trimiterea Cererii de Utilizator şi folosirea Serviciilor Utilizatorul acceptă Regulamentul Comercial General.  Acestea sunt valabile la orice intrare pe portalul Billbarter  în special în cazul utilizării Serviciilor. Regulamentul comercial General poate fi listat de către Utilizator sau poate fi salvat pe un suport de date înainte de trimiterea Cererii de Înregistrare. 

 

BBROSA îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul Comercial general cu vigoare viitoare în cazul în care buna-credinţă a Utilizatorului nu va fi afectată.

 

Modificările RCG trebuie publicate în mod corespunzător sub forma unei notificări scrise. Publicarea se realizează prin publicarea unui comunicat pe pagina Billbarter sau prin primirea unui mesaj pe email. Modificările RCG sunt prezentate Utilizatorului sub forma unei notificări evidenţiate, cu ocazia primei intrări după operarea modificării.

 

Utilizatorul poate contesta modificările RCG în termen de 14 (paisprezece) zile de la comunicare şi primire. Dacă Utilizatorul în termen de 14 (paisprezece) zile de la comunicare şi primire nu depune recurs scris împotriva regulamentului comercial modificat la BBROSA, sau continuă să folosească Serviciile, intră în vigoare condiţiile modificate sau completate referitoare la el. Dacă în termenul stabilit Utilizatorul depune recurs, ambele părţi au dreptul de a rezilia contractul, cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile, dacă nu este valabil dreptul rezilierii fără termen. Până la expirarea contractului va fi valabil RCG original. Taxele achitate în avans de către Utilizator pentru perioada ulterioară expirării contractului, vor fi compensate proporțional. Utilizatorul nu poate avea alte solicitări.

 

În comunicatul privind modificările BBROSA atrage atenţia în mod special asupra posibilităţii depunerii recursului şi rezilierii, la termene şi urmări juridice, în special asupra urmărilor juridice dacă Utilizzatorul nu depune recurs.

 

BBROSA păstrează legătura cu Utilizatorul prin email, dacă nu există o altă Convenţie în acest sens în conformitate cu prezentul RCG sau cu alte convenţii încheiate cu Utilizatorul. Utilizatorul trebuie să asigure că primeţte mailurile pe care BBROSA le trimite la adresa menționată în momentul înregistrării sau comunicată ulterior. Trebuie să asigure acest lucru printre altele prin setarea corespunzătoare a filtrului de spam şi verificarea regulată a adresei comunicate.  În rest BBROSA îşi rezervă dreptul de a selecta forma corespondenţei.

 

Servicii

 

Serviciile pot oferi asemenea posibilităşi interactive care fac posibilă amplasarea unor materiale de către Utilizator (inclusiv linkuri către conţinuturi furnizate de terţe persoane) sau să publice materiale pe suprafeţele Billbarter care sunt accesibile şi pentru alţi Utilizatori, dar şi pentru publicul larg.  Utilizatorul declară şi acceptă că exclusiv el este responsabil pentru activitatea aceasta, utilizarea acesteia, respectiv pentru toate materialele amplasate de către Utilizator  pentru ca acestea să nu încalce drepturile altor persoane, sau normative, să nu încurajeze încălcarea legii, respectiv alte manifestări ilegale, să nu fie obscen, vulgar sau lipsit de bun-gust.  Utilizatorul mai declară că a obţinut toate drepturile şi autorizaţiile necesare, respectiv dispune de acestea. Utilizatorul mai acceptă să ofere informaţii exacte şi complete referitoare la informaţiile sau materialele publicate pe paginile Billbarter. Apoi prin încheierea prezentei Convenţii Utilizatorul asigură drept global, nelimitat, gratuit, dar nu exclusiv de utilizare lui BBROSA pentru ca acesta să utilizeze materialele ca parte a Billbarter  referitor la Servicii, fără a  avea obligaţii financiare sau de altă natură față de Utilizatori. BBROSA îşi rezervă dreptul ca exclusiv pe baza propriei decizii să nu publice, fără notificare sau responsabilitate materiale, respectiv să le şteargă sau să le redacteze modifice). Utilizatorul nu are dreptul să publice critici sau aprecieri la adresa BBROSA sau în legătură cu Serviciile Billbarter.

 

BBROSA are dreptul, dar nu este obligat să verifice (monitorizeze) materialele publicate sau accesibile prin Servicii, prin intermediul Utilizatorilor, are dreptul de a verifica încălcarea declarată sau presupusă a prezentului RCG împreună cu anexele  şi are dreptul de a acționa cum doreşte, inclusiv să apeleze la reziliere. 

 

Anumite conţinuturi accesibile pe pagina Billbarter pot conţine materiale puse la dispoziţie de către terţe persoane. Utilizatorul acceptă că BBROSA nu este responsabil pentru verificarea şi evaluarea conținutului, credibilitatea acestor materiale sau pagini de web puse la dispoziţie de asemenea terţe persoane, respectiv alte conţinuturi publicate de terţe persoane, produsele sau Serviciile terţelor persoane şi verificarea acestora; în privinţa acestora BBROSA nu oferă nicio garanţie sau responsabilitate. Utilizatorul este obligat să se ferească de utilizarea conţinutului pus la dispoziţie în aşa fel, încât să încalce drepturile altor persoane; BBROSA nu este responsabil în nici un fel în ceea ce priveşte utilizarea asemănătoare a Utilizatorului.

Utilizatorul admite că pe parcursul utilizării Billbarter se poate întâlni cu asemenea continuturi (materiale) pe care le va considera jignitoare, nepotrivite, sau nedorite şi care pot fi calificate drept vulgare, chiar şi fără semnalare specială. Însă Utilizatorul acceptă că foloseşte paginile Billbarter exclusiv pe propria răspundere şi BBROSA nu este responsabil faţă de Utilizator pentru conţinuturile pe care Utilizatorul le consideră jignitoare, nepotrivite sau vulgare. 

 

Realizarea profilului firmei: anumite servicii ale Billbarter sunt accesibile doar pentru firme. Anterior utilizării acestor Servicii la Contul personal al Utilizatorului se va anexa şi aceea societate în numele căreia Utilizatorul doreşte să utilizeze Serviciul. La un Cont de Utilizator pot fi anexate un număr nelimitat de societăţi.

Anexarea are loc astfel: Utilizatorul selectează din propriul Cont de Utilizator meniul ”Realizarea unui Profil al Companiei”. După completarea şi salvarea Profilului de companie Utilizatorul conectează propriul Cont de Utilizator cu societatea/societăţile pe care doreşte să le administreze.

Concomitent cu realizarea Profilului Companiei Utilizatorul atestă că are dreptul să reprezinte firma pe pagina Billbarter. BBROSA îşi rezervă dreptul de a verifica Profilul de Companie întocmit de către Utilizator nu doar din punct de vedere al conţinutului, dar şi în ceea ce privește dreptul de reprezentare. Administrarea fără drept a Profilului Companiei poate avea ca urmare suspendarea imediată a contului personal şi pornirea unei proceduri juridice. Este responsabilitatea Utilizatorului(lor) ca Profilul Companiei să conţină date reale şi relevante. 

 

Date despre profilul companiei:

Se completează obligatoriu: denumirea firmei, sediul codul fiscal, numărul contului bancar, adresa de email centrală a firmei, adresa, datele de contact prin telefon

Se completează opţional: produse principale, descrierea firmei, venitul net pentru anul anterior, anul înfiinţării, certificat de calitate, fotografia firmei, logoul firmei, forma juridică, numărul de la Registrul Comerţului, capitalul de bază. 

 

Verificarea profilului firmei: BBROSA doreşte să verifice în mod individual dreptul de a încărca al persoanei care încarcă datele firmei, corectitudinea datelor firmei, precum şi acceptarea RCG, cu scopul evitării eventualelor  abuzuri. 

 

Verificarea se realizează conform următoarelor:

 

După crearea Profilului de companiei BBROSA trimite la adresa de email menţionată în Profilul companiei prezentul RCG în format electronic, precum şi un ordin de plată despre 11 Ron cu TVA.

Din contul firmei, menţionat în Profilul companiei se va transfera suma de 11 Ron cu  TVA în contul  BBRO SA conform email primit, in cont bancar Raiffeisen Targu Mures numărul RO26 RZBR 0000 0600 1392 1268. Scopul verificării este ca BBROSA să se convingă de faptul că cel care a creat Profilul Companiei avea drepturi în acest sens, respectiv, a citit şi fără să semneze prin realizarea transferului a acceptat integral condiţiile prezentului RCG. De aceea profilul firmei poate fi verificat exclusiv prin transfer din contul(urile) menţionate în Profilul companiei. 

 

În cazul în care transferul nu poate fi executat din contul bancar al firmei, din motive tehnice (proprire pe cont), atunci transferul 11 Ron cu TVA poate fi executat din orice cont bancar. Pentru verificare  BBROSA transferă suma de 1,00 Ron în contul bancar al firmei, menţionat în Profilul companiei, completându-l la rubrica de menţiuni cu un cod de securitate alcătuit din patru cifre. Acest cod alcătuit din patru cifre, respectiv numărul de cont al contului bancar din care transferul a fost efectuat se va menţiona la meniul Verificarea Profilului companiei, pentru ca verificarea să poată fi finalizată. După înscrierea codului corect, verificarea firmei este finalizată.

 

Nu se  acceptă ca Utilizatorul  să achite suma evaluării prin achitare la casierie. 

 

 

Datele principale menţionate în Profilul companiei (denumire, sediu, cod fiscal, număr cont bancar) nu mai pot fi modificate după acesta. Dacă datele principale ale firmei sunt modificate, firma trebuie verificată din nou, în modul descris mai sus. 

 

Protecţia datelor

Excepţie cazul în care RCG dispune altfel, pentru paginile Billbarter se referă Regulamentul de Protecţie a Datelor al BBROSA accesibil pe pagina www.billbarter.com.

 

Proprietate intelectuală

Utilizatorul admite că Billbarter, dar nu în mod exclusiv, produsele, ilustraţiile, interfetele Utilizatorilor,  continuturile redactate respectiv scripturile şi programele folosite la implementarea Billbarter conţin asemenea informaţii şi materiale protejate, ale căror îndreptăţit este BBROSA şi care se află sub protecţia normativelor în vigoare, privind protectia proprietăţii intelectuale, sau a altor normative, inclusiv, dar nu exclusiv drepturile de autor. Utilizatorul acceptă că nu poate folosi în nici un alt fel informaţiile sau materialele astfel protejate, doar prin utilizarea în conformitate cu RCG prezent al Billbarter. Reproducerea sub orice formă, modalitate sau mijloace a oricărei părţi a Billbarter, excepţie cazul în care acest lucru este permis în mod expres de către părţi. Utilizatorul admite că nu poate modifica, închiria, împrumuta, vinde, distribui, sau nu poate crea opere deduse, bazate pe Billbarter, apoi nu are dreptul  de a exploata, utiliza Billbarter întrun mod nepermis, inclusiv dar nu exclusiv abuzurile sau încărcarea capacităţii reţelei. 

 

 

BBROSA nu este responsabil pentru greşelile de tipar. Prezentul RCG poate fi încheiat în Romania doar în limba romana.

 

 

Contractare electronică

În timpul utilizării paginii Billbarter Utilizatorul are posibilitatea de încheia contracte electronice şi/sau să efectueze tranzacţii. Utilizatorul declară că prin exprimarea electronică a vointei (declaraţie) încheie contractul şi admite că va respecta obligaţiile contractuale.  Declaraţia Utilizatorului, conform  căruia declaraţia electronică are forţă juridică se aplică în privinţa Utilizatorului pentru toate tranzacţiile şi declaraţiile de pe această pagină, inclusiv declaraţiile referitoare la rezilieri, regulamente, contracte şi aplicaţii. Pentru ca Utilizatorul să aibă acces . la evidenţa declaraţiilor electronice şi să le păstreze, poate fi nevoie de anumit hardware sau anumite programe, achiziţionarea acestora fiind obligaţia Utilizatorului. Prezentul RCG este valabil fără semnătura părţilor.  Prin transferarea taxei de verificare a firmei, Utilizatorul declară că a citit şi a acceptat prezentul RCG şi a transferat la BBROSA taxa de verificare a firmei  în cunoştinţă de cauză.

 

 

Informaţii de siguranţă

Pentru a evita forţarea muşchilor, articulaţiilor sau ochilor în timp ce utilizaţi pagina Billbarter, inseraţi cât mai des pauze, respectiv, dacă simţiţi durere, extenuare, ori simţiţi alte neplăceri păstraţi pauze mai lungi. 

 

 

Siguranţa conţinutului

Utilizatorul are obligaţia de a nu încălca, dejuca, reface, decompila sau demonta prin alte modalităţi oricare dintre elementele Sistemului de Sigurantă, apoi nu va face încercări în acest sens şi nu va fi de ajutor nici altora în acest scop. BBROSA are dreptul de a verifica respectarea RCG şi de a monitoriza utilizarea şi îşi rezervă dreptul de a constrânge la respectarea RCG şi fără notificarea Utilizatorului.

 

Prezentul RCG şi întreaga conventie dintre Utilizator şi BBROSA, care se referă la utilizarea paginii Billbarter de către Utilizator se află deasupra tuturor conventiilor anterioare încheiate între BBROSA şi Utilizator. La Utilizator se pot referi şi alte Conventii sau Contracte dacă Utilizatorul beneficiază de Servicii aferente, sau anumite produse. În acest caz Utilizatorul trebuie să accepte şi Contractele şi Convenţiile separate.  Dacă oricare dintre dispoziţiile prezentului RCG sunt anulate sau imposibil de executat (inclusiv nulitatea),atunci acestea vor fi interpretate în aşa fel, încât să reflecte cât mai bine voinţa originală a părţilor, în timp ce restul dispoziţiilor RCG vor fi valabile şi aplicabile în continuare. Dacă BBROSA nu beneficiază de drepturile provenite din prezentul RCG, sau nu aplică vreuna dintre dispoziţiile prezentului RCG, acesta nu are ca  urmare  renunţarea la drepturi în privinţa dispoziţiei date sau în privinţa oricăror alte dispoziţii. BBROSA nu este responsabil pentru omiterea respectării unei obligaţii, dacă cauza acesteia este o cauză aflată în afara controlului lui.

 

BBROSA acţionează Billbarter din biroul aflat în Targu Mures. Utilizatorul este obligat să respecte toate normativele, dispoziţiile şi ordinele locale, naţionale şi internaţionale referitoare la Utilizarea Billbarter. În privinţa RCG prezent şi utilizarea Billbarter este competent legislaţia din Romania. (legislaţia aplicabilă).

 

BBROSA îşi rezervă dreptul de a face toate demersurile rezonabile şi corespunzătoare pentru constrângerea la respectarea oricărui punct al prezentului RCG şi/sau cu scopul  de a se convinge de respectarea acestuia. Utilizatorul este de acord şi admite că BBROSA, are dreptul, fără a fi responsabil în acest sens faţă de Utilizator, să predea (transmită) Datele de Înregistrare şi/sau Informaţiile Contului de Utilizator autoritătilor, persoanelor cu competenţă juridică, functionarilor guvernului şi/sau tertelor persoane, dacă după aprecierea sa acest lucru este necesar din punct de vedere rezonabil sau este corespunzător pentru constrângerea la respectarea oricăruia dintre punctele prezentului RCG şi/sau verificarea respectării acestuia (inclusiv dar nu exclusiv dreptul BBROSA de a participa/colabora la orice procedură juridică care se află în legătură cu utilizarea Billbarter şi/sau a Serviciilor de către Utilizator şi/sau se află în legătură cu solicitările terţelor persoane conform cărora Utilizatorul a utilizat/utilizează Billbarter şi/sau Serviciile fără drept, şi/sau încălcând drepturile terţelor persoane.

 

Datele Billbarter RO S.A:  /Societate pe Acţiuni cu circuit Închis/; Judetul Mures, Targu Mures str Arany Janos nr 42.Cod fiscal RO 29055128, Banca Raiffeisen Targu Mures RO26 RZBR 0000 0600 1392 1268.

 

RCG valabil din 01 ianuarie 2012 până la revocare.

Trebuie plătit pentru solicitarea serviciilor agenţiilor partenere?

În perioada de iniţiere până în data de 30.04.2012, serviciul este gratuit.

Verificarea profilului companiei

Verificarea se desfăşoară în felul următor:

În urma realizării profilului de companie, pe adresa de e-mail dată, SC Billbarter RO SA va trimite prezentul RGM precum şi o dispoziţie de transfer despre 11 RON inclus TVA.

Suma de 11  Ron inclusTVA trebuie virat de pe contul bancar menţionat în profilul de companie în contul

SC Billbarter RO SA la Raiffeisen Targu Mures RO26 RZBR 0000 0600 1392 1268

Esenţa verificării companiei nou înregistrate este ca SC Billbarter RO SA să se convingă ca cel care a realizat profilul de companie este eligibil, a parcurs şi fără semnătură (prin realizarea transferului bancar) a acceptat în totalitate condiţiile din RGM. Astfel, verificarea profilului de companie se poate realiza exclusiv prin transferul bancar din conturile menţionate în profilul companiei.

În cazul în care, din motive tehnice, transferul bancar de pe contul firmei nu se poate realiza ( exp. poprire) atunci transferul sumei de 11 Ron cu TVA se poate face de pe orice alt cont bancar. În scopul verificării , SC Billbarter RO SA va vira înapoi o sumă de 1,00 Ron în contul firmei dat în profil, completându-l cu un cod de siguranţă de patru caractere în rubrica  notă. Pentru definitivarea verificării,  în meniul verificare profil de companie , trebuie trecut acest cod din patru caractere precum şi contul bancar de pe care  s-a făcut transferul. Prin trecerea codului corect verificarea firmei se definitivează.

Nu se admite ca Utilizatorul să plătească la casierie  suma de verificare .

După acestea, datele principale trecute în profilul de companie( denumirea firmei, sediu firmă, CIF, cont bancar) nu se mai pot modifica. În cazul în care în datele principale ale firmei apar schimbări, firma trebuie verificată din nou conform celor descrise mai sus. 


Inregistrare

Crearea profilului companiei

Crearea profilului companiei

Anumite servicii ale paginii Billbarter sunt disponibile doar Intreprinderilor. Înaintea accesării acestor tipuri de servicii, Utilizatorul trebuie să se conecteze la contul său personal de utilizator-Iintreprindere în numele căruia doreşte să utilizeze aceste servicii. Unui cont de utilizator, se pot conecta mai multe Intreprinderi.

Conectarea se face astfel: Utilizatorul va alege din propriul cont de utilizator meniul "creare profi companie", după care prin completarea şi salvarea profilului, Utilizatorul şi-a conectat contul său personal cu intreprinderile pe care doreşte să le administreze.

În acelaşi timp cu crearea profilului companiei, Utilizatorul confirmă că este împuternicit pentru administrarea pe pagina Billbarter a firmei create. BB îşi rezervă dreptul de a verifica "profilul de companie" creat de Utilizator, nu doar în ceea ce priveşte conţinutul dar şi autorizarea acestuia.Administrarea unui profil de companie neautorizata poate atrage dupa sine suspendarea contului personal şi iniţierea procedurilor juridice. Responsabilitatea Utilizatorilor care crează şi administrează profilurile de companie este ca aceste profiluri să conţina date reale şi relevante.

Cum să înregistrez datele firmei mele?

Cum să înregistrez datele firmei mele?

Pentru crearea propriului profil de companie, apăsaţi tasta "Creare profil nou" aflată pe banda gri în stanga ecranului calculatorului. Datele marcate cu steluţă se vor completa in mod obligatoriu.

Informaţiile referitoare la firmă nu sunt obligatorii de completat, însă sunt utile, pentru ca celelalte intreprinderi inregistrate pe site sa poata avea informati despre activitatea firmei Dvs şi sa poata intra în relaţii comerciale cu firma Dvs.

Cu tasta "Salvare", datele vor fi salvate. După o salvare reuşită puteţi verifica profilul Dvs. prin accesarea linkului "Trecere în profil de companie" aflat sub fila "Setări" pe partea dreaptă sus a ecranului calculatorului.

Cum să schimb datele înregistrate ale firmei?

Cum să schimb datele înregistrate ale firmei?

Datele firmei se pot schimba prin intermediul linkului "Trecere în profil de companie"

ATENŢIE! Schimbarea acestor date, duce la reverificarea firmei: nume firmă, sediu, CUI, număr cont.

Cum să schimb datele înregistrate?

Cum să schimb datele înregistrate?

Accesând fila "Date cont" aveţi posibilitatea de a schimba numele, adresa de e-mail şi parola Dvs.

La schimbarea numelui, la opţiunea "Afişare", vă puteţi alege felul în care doriţi să vă editaţi, scrieţi numele. Apăsând tasta "Salvare modificări", datele vor fi schimbate şi salvate

Pentru schimbarea adresei de e-mail trebuie să introduceţi o noua adresă de e-mail, după care apăsând tasta "Salvare adresa e-mail" noua adresă va fi salvată. IMPORTANT! Adresa de e-mail trebuie să fie reală deoarece prin acesta sistemul trimite informaţii importante şi comunică cu utilizatorul (Dvs.) .

Pentru scimbarea parolei trebuie să introduceţi întâi parola veche, apoi de două ori parola nouă, una sub celalalt. IMPORTANT! La repetarea parolei noi nu copiaţi parola folosind tasta "Copy", este mai sigur dacă îl tastaţi încă odată, după care apăsaţi tasta "Salvare parolă" şi noua parolă va fi salvată.

Datele profilului de companie

Datele profilului de companie

Următoarele date sunt obligatorii de completat: numele firmei, sediul, codul unic de înregistrare (CUI), numărul contului bancar, adresa principală de e-mail, numere de telefon

Următoarele date sunt opţionale: produse de bază, descriere firmă, venit anual, data fondării, certificat de calitate, o fotografie, logoul firmei, forma juridică, număr de înregistrare ORC.

Inregistrarea

Înregistrarea este gratuită.

Condiţia unei înregistrări reuşite este completarea conformă cu realitatea a datelor notate cu steluţă. Nume, Sex, Data naşterii, adresa e-mail, Parolă. Înregistarea se face ca persoană fizică.

Validarea înregistrării se face prin click pe linkul de activare, pe care îl veţi primi pe adresa de e-mail.

 • Greşeală la Nume utilizator

Este nevoie să vă daţi numele şi prenumele. În nume să nu apară diacritice sau numere.

 • Nu ajunge e-mailul de confirmare

Pentru rezolvarea problemei urmăriţi paşii de mai jos:

 • Verificaţi între junk - mail, spam sau emailuri nesolicitate!
 • Verificaţi dacă adresa de e-mail este corectă.
 • Luaţi în considerare că unele  emailuri pot fi blocate sau întârziate de furnizorul 

Sistemul HONEM

Nu reuşesc să-mi introduc facturile. La cine pot apela pentru ajutor?

Nu reuşesc să-mi introduc facturile. La cine pot apela pentru ajutor?

Vă stau la dispoziţie două soluţii!

Scopul birourilor partenereeste ajutarea acelor companii care nu ştiu/nu vor să se ocupe cu gestionarea facturilor. Înregistrează firma, îi întroduc facturile, urmăresc situaţia lor. Pentru acesta nu trebuie să vă 

prezentaţi personal la birourile partenere. 

Dar puteţi lăsa sarcina în seama contabilului dvs. Avem o reţea secundară de contabili, care s-a format anume pentru gruparea comunităţii contabililor. Contabilul dvs. nu are altă sarcină decât să semneze un contract cu noi, gratuit, fără taxe, şi deja poate să vă gestioneze facturile.

Cadrul legal privind serviciile Billbarter

Cadrul legal privind serviciile Billbarter

„S.c. Billbarter RO S.A. nu asigura servicii financiare de plata, de decontare, sau de Compensare astfel nu îi sunt aplicabile prevederile OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si ale HG 685/1999 privind compensarea: prin intermediul S.c. Billbarter RO S.A. nu se realizeaza o plata efectiva a creantei si nu se efectueaza o compensare în sensul HG 685/1999.”

Care este costul verificării firmei şi de ce este necesar acest lucru?

Care este costul verificării firmei şi de ce este necesar acest lucru?

Verificarea firmei este de 11 RON inclus TVA, taxa unica.

Pe pagina Billbarter.com oricine poate să-şi creeze un cont personal şi să conecteze la acesta o firmă. Pentru sigutanţa Clienţilor precum şi pentru evitarea abuzurilor este necesar,ca noi  să ne convingem că acel Utilizator care a înregistrat o firmă pe site, a fost într-adevăr împuternicit pentru efectuarea acelei operaţii. Cea mai simplă formă de verificare pentru noi este prin contul bancar al acestuia. Despre persoana care are acces la contul bancar al firmei respective şi la extrasele bancare, presupunem că este împuternicit pentru administrarea firmei pe pagina Billbarter.com.

Care este situaţia facturilor fictive?

Care este situaţia facturilor fictive?

Fiecare factură introdusă are o parte datoare care trebuie să ia act despre datoria ei. În cazul fabricilor de facturi acest lucru nu se realizează, prin urmare nici nu ajung în sistem. Pentru acesta mai este o siguranţă, taxa de verificare de 11 RON, care verifică accesul la datele firmei. Această sumă trebuie plătită şi de partea comparatorul facturii, ca să poată lua act de creanţa înregistrată faţă de ea. Dacă şi ea introduce facturi, are şansa să-şi reducă datoriile prin propriile creanţe.

 

Care este situaţia facturilor fictive?

Care este situaţia facturilor fictive?

Fiecare factură introdusă are o parte datoare care trebuie să ia act despre datoria ei. În cazul fabricilor de facturi acest lucru nu se realizează, prin urmare nici nu ajung în sistem. Pentru acesta mai este o siguranţă, taxa de verificare de 11 RON, care verifică accesul la datele firmei. Această sumă trebuie plătită şi de partea comparatorul facturii, ca să poată lua act de creanţa înregistrată faţă de ea. Dacă şi ea introduce facturi, are şansa să-şi reducă datoriile prin propriile creanţe. 

Care sunt acele companii pentru care se recomandă sistemul HONEM?

Care sunt acele companii pentru care se recomandă sistemul HONEM?

Cele care au

 • creanţe şi datorii
 • nu îşi plătesc facturile pentru că alţii le sunt datori
 • partenerii lor nu sunt „rău platnici de rea voinţă”
 • doresc să evite litigiile
 • nu doresc să risipească bani pe recuperări de reuşită îndoielnică

 

Cât şi când trebuie să plătesc pentru compensare?

Cât şi când trebuie să plătesc pentru compensare?

Pe parcursul introducerii datelor facturilor, la fiecare factură în parte, trebuie specificat comisionul pe care doreşte Clientul să-l plătească pentru compensarea facturii respective. Taxa de compensare minimă este 1% din valoarea sumei compensate.   

Cu scopul ca sistemul să înceapă compensarea pornind din factura în cauză - aşa procesul de compensare se face mai repede - se poate regla un comision mai mare. Valoarea comisionului care urmează să fie plătit poate creşte cu câte 1%, până la maxim 30%. 

Este indicată fixarea unui comision mai mare decât comisionul de bază în următoarele cazuri:

 • factura nu este plătită de mai mult de 30 de zile
 • partea datoare are datorii la mai multe firme
 • partea datoare este eventual în lichidare sau foarte aproape de această situaţie
 • valoarea brută a facturii nu ajunge la 1300 RON

Comisionul de compensare trebuie plătit ulterior. După încheierea procesului de compensare, sistemul va face factura pentru comisionul corespunzător valorii date la introducerea facturii, referitoare la suma compensată, care va trebui achitată cu un termen de plată de 8 zile. 

Ce avantaje am dacă folosesc sistemul HONEM?

Ce avantaje am dacă folosesc sistemul HONEM?

Prin folosirea sistemului HONEM obţineţi nişte avantaje care vor avea o influenţă pozitivă asupra funcţionării economice ale companiei.

 • Creanţele vă vor fi  folosite direct pentru reducerea sau stingerea datoriilor
 • Puteţi scăpa de creanţe şi datorii fără plată în numerar
 • În afara introducerii facturilor doveditoare ale creanţelor, sistemul va face totul în locul dvs., va urmări facturile, vă anunţă despre modificări, despre creanţele altor firme faţă de Dvs, etc.
 • Dvs. veţi defini comisionul acordat pentru reducerea creanţei, prin care totodată hotărâţi şi prioritatea faţă de celelalte facturi. Mai pe larg…..
 • În vederea asigurării unui confort maxim am înfiinţat reţeaua de birouri Partenere, ca apelarea la ele să nu creeze probleme. Mai pe larg….
 • Se pot introduce orice tip de creanţe, exp. creanţe faţă de parteneri cu plata amânată, creanţe de mult expirate.

Avantajele pe termen lung a lichidării datoriilor:

 • Creşterea lichidităţii
 • Păstrarea, îmbunătățirea relaţiilor cu partenerii
 • O funcţionare stabilă

Ce se întâmplă dacă creanţa introdusă între timp se plăteşte?

Ce se întâmplă dacă creanţa introdusă între timp se plăteşte?

Înainte ca sistemul să facă compensarea, întreabă fiecare parte participantă despre existenţa creanţei. Dacă cei implicaţi semnalează că este activă, compensarea se face instantaneu, documentele devin descărcabile. Până în clipa aprobării, facturile se pot şterge

Ce se întâmplă dacă creanţa introdusă între timp se plăteşte?

Ce se întâmplă dacă creanţa introdusă între timp se plăteşte?

Înainte ca sistemul să facă compensarea, întreabă fiecare parte participantă despre existenţa creanţei. Dacă cei implicaţi semnalează că este activă, compensarea se face instantaneu, documentele devin descărcabile. Până în clipa aprobării, facturile se pot şterge.

Ce trebuie să fac în cazul în care doresc să împuternicesc o agenţie parteneră pentru administrarea facturilor mele?

Ce trebuie să fac în cazul în care doresc să împuternicesc o agenţie parteneră pentru administrarea facturilor mele?

 • 1. Intraţi în legătură cu agenţia aleasă
 • 2. Semnaţi “Contractul de mandatare” trimis de agenţie
 • 3. Faceţi plata viramentului necesar pentru verificarea firmei
 • 4. Dacă nu este posibil să predaţi personal factura, trimiteţi agenţiei prin fax sau e-mai documentele care atestă creanţele Dvs.

Este necesar să mă prezint personal la agenţiile partenere?

Atâta timp cât aveţi posibilitatea de a trimite la Partenerul nostru, prin e-mail sau prin fax Contractul de mandatare semnat, împreună cu facturile care justifică creanţele Dvs, nu este necesar să vă prezentaţi personal.

În cât timp se va realiza compensarea facturii?

În cât timp se va realiza compensarea facturii?

La această întrebare nu putem să vă dăm un răspuns exact, deoarece realizarea compensării este legat de mai multe condiţii. Pe de o parte este influenţat de numărul intreprinderilor înregistrate în sistem, pe de altă parte este influenţat de numărul de conectivitate a intreprinderii. S-ar putea ca momentan sistemul să nu găsească rezolvare pentru compensare, dar căutarea este continuă.

Informaţii generale ale sistemului HONEM

Informaţii generale ale sistemului HONEM

În desfăşurarea activităţilor economice este absolut normal şi necesar ca companiile să dezvolte relaţii cu cât mai multe companii. Se întamplă des ca unele companii să ofere servicii bilaterale si obligaţiile astfel rezultate să şi le rezolve fară realizări financiare sau prin compensări. Acesta e o rezolvare optimă în cazul în care îndatoraţii sunt în relaţii economice, adică işi oferă reciproc marfă sau servicii.

În mediul indirect al unei companii pot exista mai multe relaţii comerciale despre care compania menţionată nu are cunoştinţă, astfel posibilitatea de compensare a facturilor devenind imposibilă.

În sistemul numit HONEM, care are la bază compensarea facturilor şi soluţionarea datoriilor, intreprinderile prin intermediul internetului sau cu ajutorul birourilor partenere au posibilitatea de a înregistra personal datele creanţelor (cine este dator, cui datorează, cât datorează, când expiră datoria, care este numărul documentului, facturii sau contractului care confirmă existenţa datoriei)

Sistemul HONEM caută legaturi între firme, între creanţele înregistrate, pentru a face posibil compensarea facturilor, după care notifică pe cale elctronică intreprinderile implicate, solicitând de la fiecare parte acceptul pentru a efectua compensarea datoriilor. Atâta timp cât fiecare intreprindere implicată aprobă această compensare sistemul efectuează compensarea automat.Pregăteşte documentele necesare (sub format descărcabil şi imprimabil) cu ajutorul cărora intreprinderile vor putea efectua această tranzacţie conform reglementărilor contabile în vigoare pe teritoriul Romaniei.

Sistemul HONEM fiind în centrul intreprinderilor, cumpără creanţele (expirate, recunoscute) înregistrate ale firmelor,pentru care oferă ca plată o datorie (recunoscută) către alte companii.Astfel, intreprinderea şi-a recuperat valoarea creanţei prin plata unei sau mai multor datorii ale sale.

In urma procesului nu se efectueaza actiuni financiare reale, valoarea maxima de compensare fiind suma datoriilor.

Nu am datorii, numai creanţe. Ce pot să fac?

Nu am datorii, numai creanţe. Ce pot să fac?

Cheltuiţi-vă valoarea creanţelor pe mărfuri/servicii opţionale.

Mai multe informații despre Cambia Barter...

Pot şterge factura înregistrată din sistemul HONEM?

Pot şterge factura înregistrată din sistemul HONEM?

Da. Atâta timp cât acceptul pentru finalizarea compensarii nu este aprobată de părţile implicate, factura înregistrată poate fi ştearsă.

Siguranţa

Siguranţa

Datele facturilor inregistrate nu vor fi divulgate unui terţ, funcţionarea procedurii este total discretă.Acțiune

© 2024 Billbarter RO S.A.